Trang chủ Bản thảo vấn đáp

Bản thảo vấn đáp

  Bản thảo vấn đáp câu 21 đến câu 25

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 21-25 21. Hỏi:Phàm vị chua đeu hay sinh tân (nước miếng), đó là thuyết nào ? Đáp:Tân sinh ở...

  Bản thảo vấn đáp quyển hạ câu 5-8′

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP QUYỂN HẠ CÂU 5-8' 5.Hỏi:Bàn về sáu khí, chưa có thuyết như vậy. Tôi hãy còn ngờ vực, thử nói rỏ...

  Bản thảo vấn đáp câu hỏi 13-16

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 13-16 13. Hỏi: CAM THẢO vào Tỳ vì sinh ở Cam Túc. BẠCH TRUẬT chính bổ Tỳ thổ, vì...

  Đường Tôn Hải và Bản thảo vấn đáp

  ĐƯỜNG TÔNG HẢI (1862 – 1918) Đường Tông Hải, tự Dung Xuyên, người Tứ Xuyên, Bành Huyện, thầy thuốc trứ danh cuối đời Thanh. Ông từ...

  Bản thảo vấn đáp vấn đề 17-20

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 17-20 17. Hỏi: Thuốc có vị đắng để tả Hỏa, phần nhiều sắc vàng, vì sao vậy ? Đáp:Vàng...

  sách đông y bản thảo vấn đáp câu 9-12

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 9-12 9. Hỏi:Vào khí phận, vào huyết phận, chưa rõ được lý, xin nói lại. Đáp: Thấm nhuần thiên thuỷ...

  Bản thảo vấn đáp phần cuối quyển thượng

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 40-45 40. Hỏi:Thân, cộng của cây thuốc ở giữa gốc và ngọn, nơi không thăng không giáng, chủ hoà,...

  Bản thảo vấn đáp phần mở đầu

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP Quyển thượng 1.Hỏi: Thuốc là các thứ sâu bọ, đất, đá, cỏ, cây, rễ, vỏ, đối với người là khác loài mà...

  Bản thảo vấn đáp – đường tôn hải câu 26-30

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 26-30 26. Hỏi: Bản Thảo nói: Thuốc đi lên lấy muối chế thì đi xuống được, thuốc đi xuống,...

  Bản thảo vấn đáp quyển hạ câu 1-4

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP Quyển hạ 1.Hỏi: Sách Lôi-công-bào-chế chuyên nói về phép chế thuốc có ý nói nếu không chế thì không dùng được....

  Bản thảo vấn đáp phần câu 31-39

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 31-39 31. Hỏi:Đều là giáng khí, sao Hạnh-nhân, Đình-lịch vào phế, mà Chỉ-xác, Hậu-phác vào Tỳ-vị? Đáp:Đình-lịch, Hạnh-nhân sắc...

  Bản thảo vấn đáp câu 5-8

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 5-8 5.Hỏi:Vật đều có tính. Sở dĩ thành tính như vậy, tại sao?. ĐÁP: Thành tính như vậy, do...