Cách học thuộc bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can tức phong thang

0
10

Cách nhớ bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can tức phong thang

Độc hoạt tang ký sinh

Độc phòng tang tế tần ngưu tất

Đỗ trọng quế tâm bát trân bỏ truật

Tam tý thang

Độc hoạt tang ký sinh – tks+tục đoạn hoàng kỳ, thay thục địa thành sinh dịa

Trấn can tức phong thang

Ngưu huyền nhân xuyên thiên thảo.lục sinh: rồng rùa đá lúa cây hến

Loading...

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên bạn ở đây