Cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán

Nhị trần thang

Bán trần linh thảo

Ôn đởm thang

Nhị trần +trúc nhự chỉ thực

Thanh khí hóa đờm hoàn

Bán bán nhân nhân trần hoàng linh thực

Bối mẫu qua lâu tán

Trần linh cát cánh thiên hoa phấn

Loading...

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.