Search by category:

Một đứa trẻ bệnh gần như bao giờ cũng bỏ ăn. Biếng ăn là một triệu chứng tổng quát của tình trạng sức khỏe kém và gần như luôn luôn…

Hẹp bao quy đầu là tên dành cho một tình trạng chật hẹp bất thường của bao quy đầu ngăn cản nó không kéo được ra đằng sau quy đầu…

Nếu có một vật lạ trong mũi con bạn, nhiều phần nhất có thể chắc là do chính nó hay một đứa bạn cùng chơi, nhét vào. Có thể là…