Trang chủ Phương tễ

Phương tễ

  LỤC VỊ HOÀN – BÀI THUỐC BỔ THẬN ÂM

  LỤC VỊ HOÀN 1. Thành phần Thục địa 8 lạng; Sơn thù 4 Sơn dược 4 Mẫu đơn bì 3; Trạch tả 3; Phục linh 3 Các...

  Bát vị hoàn trong hải thượng y tông tâm lĩnh

  BÁT VỊ HOÀN 1.Công thức bài thuốc Thục địa 8 lạng Hoài sơn 4 lạng Sơn thù 4 lạng Đơn bì 3 lạng Bạch linh 3 lạng Trạch tả 3 lạng Nhục...

  Bài thuốc Quyên tý thang

  Quyên tý thang Thành phần: Khương hoạt 9g Khương hoàng 10g Đương quy 12g Chích hoàng kỳ 6g Xích thược 10g Phòng phong 6g Chích cam thảo 3g Cách dùng: Thêm 3 lát gừng, sắc nước uống Công dụng:...

  Bài thuốc Thiên ma câu đằng ẩm, tac dung thien ma cau dang am

  Thiên ma câu đằng ẩm Thành phần Thiên ma câu đằng ẩm: Thiên ma 10g Câu đằng 10g Thạch quyết minh 18g Sơn chi 12g Hoàng cầm 10g Xuyên ngưu tất 10g Đỗ trọng 10g ích mẫu thảo 12g Tang ký sinh 10g Dạ...

  Hương sa lục quân tử thang

  Hương sa lục quân tử thang Thành phần Hương sa lục quân tử thang: Nhân sâm 10g Phục linh 9g Bạch truật 9g Cam thảo 6g Trần bì 9g...

  Tiêu dao tán, Tiêu giao tán, tác dụng của bài thuốc Tiêu giao tán

  Tiêu giao tán ( tiêu dao tán) Thành phần: Sài hồ 30g Đương quy 30g Bạch thược 30g Bạch truật 30g Phục linh 30g Chích cam thảo 15g Cách...

  Độc hoạt tang ký sinh (Độc hoạt ký sinh thang)

  Thành phần Độc hoạt tang ký sinh: Tế tân 4g Ngưu tất 12g Độc hoạt 9g Phục linh 12g Tần giao 6g Đỗ trọng 12g Phòng phong 6g Quế tâm 6g Ký sinh 6g Nhân sâm 6g Xuyên khung 6g Đương quy 12g Cam thảo 6g Thục địa 12g Thược dược 12g Tế tân 4g Ngưu tất 12g Cách...

  Bổ trung ích khí thang – tác dụng, thành phần bài thuốc

  Bổ trung ích khí thang Thành phần: Hoàng kỳ 12g Cam thảo 6g Đẳng sâm 12g Trần bì 4g Đương quy 4g Sài hồ 6g Bạch truật 8g Thăng...

  Bát Vị Hoàn (Thận Khí Hoàn – Bát Vị Quế Phụ)

  Thận khí hoàn (Bát vị quế phụ) Thành phần bài thuốc Thận khí hoàn: Thục địa 8g Trạch tả 3g Nhục quế 1g Hoài sơn 4g Phục...

  Bát vị hoàn-Bài thuốc bát vị quế phụ

  Bát vị hoàn – Bài thuốc bát vị quế phụ Thục địa: 8 lạng, khí bạc mà hàn, vị đậm mà ngọt, là dương ở...

  THẬP TOÀN ĐẠI BỔ – TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC DẠNG HOÀN, THANG

  Thập toàn đại bổ Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm 12g Đương quy 12g Hoàng kỳ 12g Bạch linh 12g Bạch thược 12g Nhục quế...

  Sâm linh bạch truật Tán

  Sâm linh bạch truật Tán Thành phần: Bạch biển đậu 750g Liên nhục 500g Nhân sâm 1000g Cát cánh 500g Bạch truật 1000g ý dĩ 500g Bạch linh 1000g...

  Kim quỹ thận khí hoàn

  KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN Nguồn gốc xuất xứ: Vào thời Đông Hán (东汉– năm 25 – 220 sau Công Nguyên, còn gọi là thời Hậu...

  Lý trung hoàn (Lý trung thang) bài thuốc

  Lý trung hoàn (Lý trung thang) Thành phần: Nhân sâm 90g Can khương 90g Chích cam thảo 90g Bạch truật 90g Cách dùng: Các thuốc trên cùng nghiền...

  Thập toàn đại bổ

  Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm 12g Đương quy 12g Hoàng kỳ 12g Bạch linh 12g Bạch thược 12g Nhục quế 4g Bạch truật 12g...

  Bát trân thang

  Bát trân thang Thành phần Bát trân thang: Đương quy 12g Đẳng sâm 12g Xuyên khung 8g Bạch linh 12g Bạch thược 12g Bạch truật 12g Thục địa 12g...

  Chỉ thực tiêu bĩ hoàn

  Chỉ thực tiêu bĩ hoàn Thành phần: Can khương 4g Bạch linh 8g Chích cam thảo 8g mạch nha 8g Bạch truật 8g Bán hạ chế 12g Chỉ...

  Bổ phế thang

  Bổ phế thang Thành phần: Nhân sâm 10g Hoàng kỳ 24g Thục địa 24g Ngũ vị tử 6g Tử uyển 10g Tang bạch bì 10g Cách dùng: Sắc uống. Công...

  Bổ can thang

  Bổ can thang Thành phần Đương quy 10g Bạch thược 10g Thục địa 10g Xuyên khung 6g Chích thảo 6g Mộc qua 6g Táo nhân 6g Cách dùng: Sắc...

  Lục vị hoàn – Bài thuốc Lục vị địa hoàng hoàn

  Lục vị hoàn Bài thuốc Lục vị địa hoàng hoàn (Từ bài Bát vị hoàn Ông Tiền Ất bỏ Quế Phụ để hữa bệnh trẻ em) Thục...