Trang chủ Phương tễ

Phương tễ

  Bài thuốc Hoắc hương chính khí tán

  Hoắc hương chính khí tán Thành phần: Hoắc hương 120g Trần bì 80g Bạch chỉ 80g Hậu phác 80g Tử tô 80g Cát cánh 80g Phục linh 80g Cam...

  Ma hoàng căn tán

  Ma hoàng căn tán Thành phần: Ma hoàng căn 30g Hoàng kỳ 30g Đương quy 30g Cách dùng: Tán bột, mỗi lần uống 10g, cũng có thể làm thang...

  Bán hạ hậu phác thang

  Bán hạ hậu phác thang Thành phần: Bán hạ chế 12g Hậu phác 8 g Phục linh 16g Sinh khương 8 g Tô diệp 6 g Cách dùng:...

  Bài thuốc Tiểu thừa khí thang

  Tiểu thừa khí thang Thành phần: Đại hoàng 16g Hậu phác 6g Chỉ thực 10g Cách dùng: Sắc uống, Đại hoàng cho vào sau, uống lần một chưa đại...

  Bài thuốc Tễ xuyên tiễn

  Tễ xuyên tiễn Thành phần: Đương quy 16g Trạch tả 6g Ngưu tất 8g Thăng ma 4g Nhục thung dung 8g Chỉ xác 4g Cách dùng: Sắc uống, chia...

  Ngân kiều tán bài thuốc

  Ngân kiều tán Thành phần: Liên kiều 30g Kim ngân hoa 30g Cát cánh 18g Bạc hà 18g Trúc diệp 12g Sinh cam thảo 16g Kinh giới tuệ 12g Đạm đậu xị 16g Ng­u bàng tử 16g Cách dùng: Tán thành bột, mỗi lần...

  Hậu phác ôn trung thang

  Hậu phác ôn trung thang Thành phần: Hậu phác 30g Trần bì 30g Thảo đậu khấu 15g Phục linh 15g Can khương 2g Mộc hương 15g Cam thảo 15g...

  Bát vị hoàn trong hải thượng y tông tâm lĩnh

  BÁT VỊ HOÀN 1.Công thức bài thuốc Thục địa 8 lạng Hoài sơn 4 lạng Sơn thù 4 lạng Đơn bì 3 lạng Bạch linh 3 lạng Trạch tả 3 lạng Nhục...

  206 bài thuốc Đông y Nhật Bản – Lục Vị Hoàn (Roku Mi Gan)

  Lục Vị Hoàn (Roku Mi Gan) (đái khó, đái rắt, phù thũng và ngứa) Thành phần và phân lượng: 1. Thang: Địa hoàng 5-6g, Sơn thù du...

  Tứ nghịch tán bài thuốc

  Tứ nghịch tán Thành phần: Chích cam thảo Thược dược Chỉ thực Sài hồ Các vị lượng bằng nhau Cách dùng: Các vị thuốc trên tán mịn, uống với nước cơm,...

  Thanh vị tán bài thuốc

  Thành phần: Sinh địa hoàng Mẫu đơn bì Thăng ma 12g 10g 6g Đ­ương quy Hoàng liên 6g 4gCách dùng: Nguyên là thuốc bột, nay hay làm thang, sắc nước uống. Công dụng: Thanh vị...

  Tiểu hãm hung thang

  Tiểu hãm hung thang Thành phần: Hoàng liên 8g Qua lâu nhân 20g Bán hạ chế 12g Cách dùng: Sắc uống chia làm 3 lần uống trong...

  Thanh khí hoá đờm hoàn

  Thanh khí hoá đờm hoàn Thành phần: Qua lâu nhân Trần bì 40g Hoàng cầm 40g Hạnh nhân 40g Chỉ thực 40g Phục linh 40g Đởm nam tinh 60g Bán hạ chế 60g Cách...

  Đào hoa thang

  Đào hoa thang Thành phần: Xích thạch chi 32g Ngạnh mễ 20g Can khương 8g Cách dùng: Lấy 1/2 Xích thạch chi sắc cùng Can khương và Ngạnh...

  Phương thuốc ôn lý (trừ hàn) bài thuốc

  Phương thuốc ôn lý (trừ hàn) Các phương thuốc ôn lý được cấu trúc bởi các vị thuốc ôn nhiệt, có tác dụng ôn lý,...

  Bài thuốc Bát chính tán

  Bát chính tán Thành phần: Mộc thông Hoạt thạch Cù mạch Chích cam thảo Xa tiền tử Sơn chi tử Biển súc Đại hoàng Lượng bằng...

  Lý trung hoàn (Lý trung thang) bài thuốc

  Lý trung hoàn (Lý trung thang) Thành phần: Nhân sâm 90g Can khương 90g Chích cam thảo 90g Bạch truật 90g Cách dùng: Các thuốc trên cùng nghiền...

  Bài thuốc Tứ nghịch thang

  Tứ nghịch thang Thành phần: Phụ tử 6g Can khương 10g Chích cam thảo 6g Cách dùng: Trước hết sắc Phụ tử với nước 1 giờ, sau...

  Bách hợp cố kim thang

  Bách hợp cố kim thang Thành phần: Sinh địa 12g Bách hợp 12g Bối mẫu 8g Huyền sâm 12g Đương quy 12g Bạch thược 8g Cam thảo 4g Cát cánh 10g Mạch môn 12g Cách dùng: Sắc uống. Công dụng: Dưỡng âm...

  Bài thuốc Đại hoàng phụ tử thang

  Đại hoàng phụ tử thang Thành phần: Đại hoàng 10g Phụ tử chế 12g Tế tân 4g Cách dùng: Sắc uống, chia 3 lần trong ngày, uống nóng. Công dụng:...