Trang chủ Phương tễ

Phương tễ

  Bài thuốc Sâm phụ thang

  Sâm phụ thang Thành phần: Nhân sâm 16g Phụ tử chế 12g Cách dùng: Sắc uống. Bệnh nặng liều tăng gấp đôi, ngày có thể dùng...

  Thấu nùng tán

  Thấu nùng tán Thành phần: Sinh hoàng kỳ 12g Xuyên sơn giáp 4g Xuyên khung 9g Đương quy 6g Tạo giác thích 6g Cách dùng: Sắc nước uống, lúc uống...

  Đại thanh long thang phương tễ

  Đại thanh long thang Thành phần: Ma hoàng 6g Thạch cao 12g Quế chi 4g Sinh kh­ương 8g Hạnh nhân 8g Đại táo 4 quả Chích cam thảo 4g Cách dùng: Sắc uống, ngày 3 lần, uống nóng. Công dụng:...

  Đại bổ âm hoàn

  Đại bổ âm hoàn Thành phần: Hoàng bá 120g Thục địa hoàng 180g Tri mẫu 120g Quy bản 180g Cách dùng: Bốn vị nghiền thành bột mịn, tủy sống lợn...

  Huyết phủ trục ứ thang

  Huyết phủ trục ứ thang Thành phần: Đào nhân 16g Ngưu tất 12g Hồng hoa 12g Cát cánh 6g Đương quy 12g Sài hồ 4g Sinh địa 12g Chỉ...

  Bài thuốc Dưỡng vinh quy tỳ thang

  Dưỡng vinh quy tỳ thang Thành phần Thục địa 20 - 30g Táo nhân 4g Phục linh 6g Ngưu tất 8g Mạch môn ( sao với gạo) 8g Bạch truật 12g Bạch...

  Chỉ thực tiêu bĩ hoàn

  Chỉ thực tiêu bĩ hoàn Thành phần: Can khương 4g Bạch linh 8g Chích cam thảo 8g mạch nha 8g Bạch truật 8g Bán hạ chế 12g Chỉ...

  Sinh thiết lạc ẩm

  Sinh thiết lạc ẩm Thành phần: Sinh thiết lạc 30g Phục thần 15g Thiên đông 10g Mạch đông 10g Câu đằng 6g Bối mẫu 10g Đởm tinh 4g Thần sa 1g Quất hồng 4g Viễn chí 4g Huyền sâm 8g Thạch xương bồ 4g Liên kiều 4g Đan sâm 10g Phục...

  Ma hoàng căn tán

  Ma hoàng căn tán Thành phần: Ma hoàng căn 30g Hoàng kỳ 30g Đương quy 30g Cách dùng: Tán bột, mỗi lần uống 10g, cũng có thể làm thang...

  Thông quan tán

  Thông quan tán Thành phần: Tạo giác, Tế tân lượng bằng nhau. Cách dùng: Các vị thuốc tán mịn hoà đều, lúc dùng thổi vào mũi...

  Long đởm tả can thang bài thuốc

  Long đởm tả can thang Thành phần: Long đởm thảo Chi tử Mộc thông Đ­ương quy Sài hồ 6g 10g 10g 4g 6g Hoàng cầm Trạch tả Xa tiền tử Sinh địa hoàng Sinh cam thảo 10g 12g 10g 10g 6gCách dùng: Sắc nước uống....

  Đào nhân thừa khí thang

  Đào nhân thừa khí thang Thành phần: Đào nhân 12g Đại hoàng 12g Quế chi 6g Chích cam thảo 6g Mang tiêu 6g Cách dùng: Sắc 4 vị trên, được...

  Giải cơ thang bài thuốc

  Giải cơ thang Thành phần: Cát căn 12g Bạch th­ược 6g Hoàng cầm 6g Đại táo 3 quả Ma hoàng 4g Cam thảo 6gCách dùng: Sắc uống, ngày 1 thang. Công dụng: Giải biểu tán tà, thanh lý...

  Bài thuốc Quyên tý thang

  Quyên tý thang Thành phần: Khương hoạt 9g Khương hoàng 10g Đương quy 12g Chích hoàng kỳ 6g Xích thược 10g Phòng phong 6g Chích cam thảo 3g Cách dùng: Thêm 3 lát gừng, sắc nước uống Công dụng:...

  Phương thuốc hoà giải bài thuốc

  Phương thuốc hoà giải Các ph­ương thuốc hoà giải dùng để trừ tà ở bán biểu, bán lý (tà ở kinh thiếu d­ương), điều hoà...

  Tang phiêu tiêu tán

  Tang phiêu tiêu tán Thành phần: Tang phiêu tiêu 40g Viễn trí 40g Xương bồ 40g Đẳng sâm 40g Phục thần 40g Đương quy 40g Quy bản 40g Cách dùng: Quy bản tẩm...

  Tô tử giáng khí thang

  Tô tử giáng khí thang Thành phần: Tô tử 8g Hậu phác 6g Bán hạ chế 8g Nhục quế 2g Đương quy 8g Sinh khương 4g Cam thảo 4g...

  Bài thuốc dũ đới hoàn

  DŨ ĐỚI HOÀN (Tư hạc đình tập phương) Thành phần Thục địa 16g Bạch thược 12g Đương qui 12g Xuyên khung 8g Xuân căn bì 24g ...

  Hữu quy hoàn

  Hữu quy hoàn Thành phần: Thục địa 30g Thỏ ty tử 160g Nhục quế 8g Hoài sơn 160g Lộc giỏc giao 160g Phụ tử chế 80g Sơn thự...

  Bài thuốc Tam tý thang

  Tam tý thang Thành phần: Quế tâm 4g Hoàng kỳ 8g Đương quy 12g Tế tân 4g Ngưu tất 12g Bạch thược 8g Nhân sâm 4g Cam thảo 4g Tục đoạn 8g Bạch linh 4g Tần giao 12g Đỗ trọng 8g Độc hoạt 12g Sinh địa 12g Phòng phong 6g Sinh khương 3 lát Xuyên khung 12g Cách...