Trang chủ Thang đầu ca quyết

Thang đầu ca quyết

  Các bài thuốc giải biểu.

  Các bài thuốc giải biểu trong Thang đầu ca quyết 1.Ma hoàng thang (Trương Trọng Cảnh) Ma hoàng thang trung dụng quế chi Hạnh nhân cam...

  Hòa giải tễ trong thang đầu ca quyết

  HÒA GIẢI TỄ ( Những bài thuốc có tác dụng hòa giải) Hòa giải thiếu dương, điều hòa can tỳ, điều hòa can vị... 1.Tiểu...

  Biểu lý tễ trong thang đầu ca quyết

  Biểu lý tễ: 6.Sâm tô ẩm NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ Bài do vương hải tàng chế ra có tác dụng trị nội thương, ngoại cảm CHỦ...

  Lý huyết tế trong thang đầu ca quyết

  LÝ HUYẾT TẾ Lý huyết tức là dùng những bài thuốc có tác dụng điều trị những bệnh thuộc về phần huyết(máu) như...

  Dũng thổ tểtrong thang đầu ca quyết

  DŨNG THỔ TỂ ( các bài thuốc làm cho thổ nôn ra) Qua đế tán (phụ tam thánh tán sâm lô tán, chi tử đậu...

  Tiêu bổ tễ trong thang đầu ca quyết

  TIÊU BỔ TỄ ( Những bài thuốc vừa có tác dụng tiêu tích trệ vừa có tác dụng bổ dưỡng) 1.Bình vị tán ( phụ gia...

  Lý khí tễ trong thang đầu ca quyết

  LÝ KHÍ TỄ Lý khí chi tễ tức là dùng bài thuốc có các vị thuốc có tác dụng hành khí giải uất, bổ trung...

  Khư phong tếtrong thang đầu ca quyết

  KHƯ PHONG TẾ Khư phong là dung các loại dược liệu có tác dụng sơ tán bệnh tà.gồm sơ tán(đuổi) phong tà còn lưu...

  Khứ hàn tễ trong thang đầu ca quyết

  KHỨ HÀN TỄ ( CÁC BÀI THUỐC TRỪ HÀN) Hàn phân ra biểu hàn và lý hàn, biểu hàn đã nói ở phần giải biểu....

  Lợi thấp tễ trong thang đầu ca quyết

  LỢI THẤP TỄ Những bài thuốc lợi thấp Lợi thấp là phương pháp thông lợi tiểu tiện làm cho thấp tà thấm lợi mà xuất ra...

  Công lý Tễ trong thang đầu ca quyết

  Công lý Tễ trong thang đầu ca quyết Công lý tức là phép hạ tức là dùng thuốc tả hạ. Hoặc nhuận hạ để thông...