Search by category:

Thiếu máu là trạng thái giảm lượng huyết cầu tố (Hemoglobin) trong một đơn vị thể tích máu. Theo tổ chức y tế thế giới, thiếu máu khi: Hemoglobin dưới…