Search by category:
Thang đầu ca quyết

Biểu lý tễ trong thang đầu ca quyết

Biểu lý tễ:

6.Sâm tô ẩm

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do vương hải tàng chế ra có tác dụng trị nội thương, ngoại cảm

CHỦ TRỊ phát sốt đau đầu ói mửa, ho khạc, nhiều đờm hoa mắt chóng mặt cùng đại tiện tiêu chảy v.v.

PHƯƠNG CA

Sâm tô ẩm nội dụng trần bì

Chỉ sác tiền hồ bán hạ nghi

Càn cát mộc hương cam cát phục

Nội thương ngoại cảm thử phương thôi

Sâm tiền nhược khứ khung sài nhập

Ẩm hiệu phương tô trị bất sai (1)

Hương tô ẩm cẩn trần bì thảo

Cảm thương nội ngoại diệc kham thi

PHƯƠNG DƯỢC:

Nhân sâm 22gam tô diệp 22gam

Cát căn 22 tiền hồ 22

Bán hạ 22 phục linh 22

Trần bì 6 cam thảo 6

Chỉ sác 6 cát cánh 6

Mộc hương 6

Tất cả tán bột mịn nấu nước gừng và táo làm thang uống với thuốc bột trên mỗi lần 15gam

(1)bài trên bỏ nhân sâm, tiền hồ thêm xuyên khung sài hồ gọi là hương tô ẩm: trị cảm mạo, phong hàn, đau đầu phá sốt, ghét lạnh ho khạc, ói mữa v.v.

Phương nghĩa

Trong phương dùng cát căn, tô diệp tiền hồ, giải biểu trừ phong hàn nhân sâm, cam thảo, phục linh bổ trung trị nội thương, trần bì bán hạ trừ đờm chỉ ẩu nghịch, chỉ sác, cát cánh lợi khí lợi hung cách, mộc hương phá khí trệ, khương táo điều hòa doanh vệtắc biểu lý tịnh trị, hư thực khiêm ngỗi.

5.Cát căn cầm liên thang

NGUỒN GỐC

Bài do trương trọng cảnh chế ra có tác dụng thái dương, dương minh giải biểu thanh lý.

CHỦ TRỊ thái dương chứng ngộ hạ (hạ lầm) tà nhập dương minh, tiêu chảy không ngừng, ra mồ hôi mà suyễn v.v..

PHƯƠNG CA :

Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

Cam thảo tứ ban trị nhị dương

Giải biểu thanh lý kiêm hòa vị

Suyễn hãn mạch súc lợi vi lương

Phươg dược:

Cát căn 9gam cam thảo 3gam

Hoàng cầm 6 hoàng liên 3

Lấy nước sắc uống ấm.

Ý NGHĨA

Trong phương dùng cát căn thăng dương giải cơ biểu, chỉ hạ lợi ( tiêu chảy )

Hoàng cầm, hoàng liên thanh lý nhiệt chỉ hãn trừ suyễn, cam thảo hòa vị ích khí biểu chứng được giải, lý nhiệt được thanh trừ.

4.Tam hoàng thạch cao thang.

NGUỒN GỐC

Bài do đào tiết yêm chế ra có tác dụng phát biểu thanh lý

CHỦ TRỊ:

Thương hàn ôn độc mà thấy hôn mê nói nhảm, bứt rứt mà rất khát, mặt đỏ mũi khô, không ra được mồ hôi, mạch hồng sác, dương độc phát ban.v.v.

PHƯƠNG CA:

Tam hoàng thạch cao linh bá liên

Chi tử ma hoàng đậu sị toàn.

Khương táo tế trà tiễn nhiệt phục

Biểu lý tam tiêu nhiệt thạch tuyên

PHƯƠNG DƯỢC:

Thạch cao 15gam hoàng cầm 6gam

Hoàng liên 6 hoàng bá 6

Chi tử 6 đậu sị 6

Gừn tươi 3 miếng đại táo 1 trái

Trà cám 1 nhúm

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA

Gốc bệnh do cơ biểu bế tắc bệnh tà không thể xuất ra ngoài. Được tam tiêu nhiệt thịnh, kinh lạc, tân dịch, doanh huyết không thông. Cho nên dùng hoàng cầm tả thượng tiêu nhiệt, hoàng liên tả trung tiêu nhiệt, hoàng bá tả hạ tiêu nhiệt, chi tử thông tam tiêu, ma hoàng đậu sị phát hãn giải biểu thạch cao thanh phế lợi vị tắc biểu lý nhiệt uất mà ắt trừ.

3.Ngũ tích tán

NGUỒN GỐC

Bài do ‘ thái bình huệ dân hòa tễ cục phương’ chế ra. Có tác dụng phát biểu ôn lý phương.

CHỦ TRỊ ngoại cảm phong hàn, nội thương sinh lãnh, thân nhiệt không mồ hôi, đau đầu , đau toàn thân, cổ gáy, lung co rút, ngực bụng đầy ghét ăn, đau bụng ói mửa cùng phụ nữ kinh nguyệt không đều.

PHƯƠNG CA :

Ngũ tích tán trị ngũ ban tích

Ma hoàng thương chỉ quy khung thược

Chỉ cát quế khương cam phục phác

Trần bì bán hạ gia khương thông

Quế chi chỉ trần dư bị sao

Nhiệt liệu vưu tăng ôn tán công

Ôn trung giải biểu khư hàn thấp

Tán bĩ điều kinh dụng các sung(1)

PHƯƠNG DƯỢC:

Bạch chỉ 90gam xuyên khung 90gam

Cam thảo 90 phục linh 90

Đương quy 90 quế chi 90

Bạch thược 90 bán hạ 90

Trần bì 180 chỉ sác 90

Ma hoàng 180 xương truật 720

Càn khương 120 cát cánh 360

Hậu phúc 120

Tất cả tán thành bột mịn mỗi lần uống 9gam với nước gừng hành uống ấm.

Thục liệu ngũ tích tán: trần bì quế chi chỉ sát để riêng còn tất cả sao vàng gọi là thục liệu ngũ tích tán.

Ý NGHĨA

Ngũ tích gồm: hàn tích, thực tích, khí tích, huyết tích, đàm tích trong phương dùng ma hoàng bạch chỉ, sinh khương, thông bạch, phát hãn thông dương mà tán biểu hàn nhục quế, càn khương ôn lý tán hàn, hòa huyết mạch, chỉ sác cát cánh khoang hung lợi cách trừ trướng mãn. Thương truật, hậu phác táo thấp trừ mãn ( đầy ) kiện tì tiêu thực, trần bì, bán hạ, phục linh, cam thảo, lý khí hòa trung, táo thấp khứ đàm, xuyên khung đương quy, bạch thược hoạt huyết điều kinh, dưỡng huyết tán hàn, vừa giải biểu vừa ôn lý, hành huyết hòa huyết là bài thuốc lâm sàng có thể tùy chứng ứng dụng gia giảm, nếu có mồ hôi bỏ ma hoàng xương truật, không thích ăn thêm sơn tra, mạch nha, thần khúc khí hư thêm nhân sâm, bạch truật v.v.

2.Phòng phong thông thánh tán

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ:

Bài di Lưu Hà Gian chế ra có tác dụng biểu lý thực nhiệt

CHỦ TRỊ ngoại cảm phong hàn, thử thấp dẫn đến ghét lạnh, phát sốt, hoa mắt chóng mặt xây sẩm, miệng đắng, cổ khô ho khạc, hơi xông ngược, đại tiện táo bón tiểu tiện đỏ gắt khó đi.

PHƯƠNG CA

Phòng phong thông thánh đại hoàng tiêu

Kinh giới ma hoàng chi thược kiều

Cam cát khung quy cao hoạt thạch

Bạc hà cầm truật lực thiên nhiêu

Biểu lý giao công dương nhiệt thạnh

Ngoại khoa dương độc tổng năng tiêu

PHƯƠNG DƯỢC:

Phòng phoa……………..1,5gam……… kinh giới 1.5gam

Ma hoàng. ……………. 1.5g……………. bạc hà………. ………. 1.5

Liên kiều………………. 1.5……………… xuyên khung……….. 1.5

Đương quy…………….1.5…………… bạch thược……………..1.5

Bạch truật…………….. 1.5……………… chi tử………………….. 1.5

Đại hoàng…………….. 1.5……………… mang tiêu……………. 1.5

Thạch cao…………….. 30………………. hoàng cầm………….. 30

Cát cánh……………….. 30………………. cam thảo…………….. 30

Hoạt thạch ………………………………… 60

Tất cả tán bột mịn, mỗi lần uống 30gam thêm nước gừng làm thang.

Ý NGHĨA

Trong bài dùng phòng phong. Kinh giới, bạc hà, ma hoàng phát hãn giải biểu, ắt uất nhiệt theo mồ hôi mà xuất ra

Đại hoàng phác tiêu phá kết thống tiện ắt lý thực nhiệt theo đó mà ra, chi tử hoạt thạch thanh nhiệt lợi tiểu tiện, cát cánh thạch cao, hoàng cầm tả nhiệt thanh phế vị. xuyên khung, đương quy, bạch thược hòa huyết….liên kiều thanh nhiệt thoái thũng, cam thảo, bạch truật kiện tỳ táo thấp ắt biểu lý thực nhiệt điều trừ.

1.Đại Sài Hồ Thang

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do “trương trọng cảnh” chế ra có tác dụng giải biểu và công lý

CHỦ TRỊ: hàn nhiệt vãng lai ( nóng rét qua lại ), bên trong dưới tâm đầy cứng, ngực bụng tức đầy, phiền khát nói nhảm, ói mửa liên tục, bụng đầy khó đại tiện,

PHƯƠNG CA

Đại sài hồ thang dụng đại hoàng

Chị thực linh hạ bạch thược tương

Tiễn gia khương táo biểu gia lý

Diệu pháp nội công tịnh ngoại nhương

Sài hồ mang tiêu nghĩa diệc xứng (1)

Nhận hữu quế chi đại hoàng thang (2)

HƯƠNG DƯỢC:

Sài hồ: 9gram bán hạ 9gram

Hoàng cầm: 6gram đại hoàng 6gram

Chỉ sác 6gram sính khương 9gram

Đại táo 3 quả

Lấy nước sắc uống.

Ý NGHĨA: trong biểu Phương dùng sài hồ – giải nhiệt, hoàng cầm thanh lý nhiệt chỉ khát trừ phiền, đại hoàng, chỉ thực công lý khứ kết, thông tiện, thược dược liễm âm, bán hạ hòa vị khí chỉ ẩu khương táo hòa dinh vệ hành tâm dịch là bài thuốc công lý giải biểu ( biểu lí song giải ) bệnh tự hết.

(1) sài hồ mang tiêu thang

CHỦ TRỊ thiếu dương, dương minh cùng bệnh là giải biểu công lý.

Bài trên thêm mang tiêu.

(2) quế chi gia đại hòang thang

CHỦ TRỊ thái dương, dương minh bệnh đích biểu lý đồng trị.

Post Comment