Search by category:
Thang đầu ca quyết

Công lý Tễ trong thang đầu ca quyết

Công lý Tễ trong thang đầu ca quyết

Công lý tức là phép hạ tức là dùng thuốc tả hạ. Hoặc nhuận hạ để thông đường đại tiện nhằm tiêu trừ tích trệ (Phân khô kết bón, ứ huyết, ứ nước, giun lãi…vv)

Bài thuốc công lý có: Tuấn hạ, hoãn hạ, hàn hạ và ôn hạ.

Tùy theo từng trường hợp mà dùng cho hợp lý.

I. Đại thừa khí thang

Nguồn gốc và chủ trị: Bài thuốc do trương trọng cảnh chế ra. Vị phủ tam tiêu, đại nhiệt, đại thực chủ trị dương minh bệnh nhiệt tà nhập lý, chuyển thành vị thực không đại tiện phát sốt nói nhảm, tự ra mồ hôi, không ghét lạnh, bí mãn táo thực…

Phương ca

Đại thừa khí thang dụng mang tiêu

Chỉ thực hậu phác đại hoàng nhiêu

Cứu âm tả nhiệt công thiên thiện

Cấp hạ dương minh hữu số điều.

Phương dược

Đại hoàng: 9gram

Mang tiêu: 15gram

Hậu phác : 9gram

Chỉ thực : 6gram

Trước tiên nấu hậu phác chỉ thực gần được cho đại hoàng vào sôi hai, ba trao rồi cho mang tiêu vào sau, đổ thuốc ra lọc kỹ, uống ấm, đi cầu được thì thôi.

Ý nghĩa phước thuốc

Mang tiêu nhuận táo nhuyễn kiên

Đại hoàng tả thực mãn, thanh kết nhiệt

Chỉ thực hậu phác hạ khí phá kết mà trừ bĩ mãn ắt táo kết bĩ mãn khả trừ

II. Tiểu thừa khí thang

Nguồn gốc và chủ trị: bài thuốc do trương trọng cảnh chết ra, là phương vị phủ thực mãn phương. Chủ trị người nóng sốt ra mồ hôi, không ghét lạnh, nói nhảm, đại tiện bí mà không táo kết.

Phương ca.

Tiểu thừa khí thang phác thực hoàng

Thiềm cuồng bĩ ngạnh thượng tiêu cường

Ích dĩ khương hoạt danh tam hóa.

Trúng phong bế thực khả tiêu tường.

Phương dược :

Đại hoàng : 9gram

Hậu phác : 6gram

Chỉ thực: 6gram

Lấy nước sắc uống nếu đại tiện thông thì ngừng uống.

Phương trên thêm khương hoạt gọi là tam hóa thang chủ trị đại tiểu tiện không thông.

Ý nghĩa : Phương trên giống như đại thừa khí nhưng sổ nhẹ hơn nên gọi là tiểu thừa khí thang.

III. Điều vị thừa khí thang

Nguồn gốc và chủ trị :Bài thuốc do Trương Trọng Cảnh chế ra là vị thực hoãn công phương. Chủ trị phát sốt ra mồ hôi không ghét lạnh, nói nhảm…

Phương ca:

Điều vị thừa khí tiêu hoàng thảo

Cam hoãn vị hòa tương vị bảo

Bất dụng phác thực thương thương tiêu

Trung tiêu táo thực phục chi hảo.

Phương dược

Đại hoàng : 9gram

Mang tiêu : 15gram

Cam thảo : 6gram

Lấy nước sắc cam thảo đại hoàng trước sau đó cho mang tiên vào sau, lọc bỏ cặn bã uống.

Phương nghĩa : Phương thuốc uống điều hòa so với tiểu thừa khí gần giống nhau, nhưng khác ở chỗ chứng trạng không đầy, bí do đó giảm chỉ thực hậu phác bớt tổn thương khí ở thượng tiêu thêm cam thảo để giữ gìn cho vị khí, nên có tên là điều vị thừa khí thang.

IV. Mộc hương bình lang hoàn

Nguồn gốc và chủ trị : Bài thuốc do Trương Tử Hòa chế ra là phương nhất thiết thực tích. Chủ trị tích trệ tai lý ngực bụng đầy trướng đại tiểu tiện khó đi.

Phương ca

Mộc hương binh lang thanh trần bì.

Chỉ bá thù liên lăng truật tùy

Đại hoàng hắc ngưu kiêm hương phụ

Mang tiêu thủy hoàn lượng phục chi

Nhất thiết thực tích năng thôi đãng

Tả lợi thực ngược dụng uy nghi

Phương dược : Mộc hương, binh lang, thanh bì, trần bì, chỉ sác, hoàng liên, tam lăng, nga truật đều 30gram.

Hoàng bã, đại hoàng 90gram

Hương phụ, hắc sửu đều 120gram

Tất cả tán mịn lấy mang tiêu nấu nước làm hoàn to như hạt ngô đồng mỗi lần uống 50 hoàn. ( khoảng 6gram ) uống với nước sôi để nguội.

Phương nghĩa : Mộc hương, hương phụ thông lợi, tam tiêu, hành khí, giải uất, trần bì lý thượng tiêu phế khí. Thanh bì thư hạ tiêu can khí chỉ sác hạ khí khoan trường binh lang, hắc sửu hạ khí thông lợi hoàng liên, hoàng bá táo thấp thanh nhiệt.

Tam lăng nga truật hành khí phá huyết đại hoàng, mang tiêu thanh huyết nhiệt, trừ trường vị tích trệ.

V. Chỉ thực đạo trệ hoàn

Nguồn gốc và chủ trị : Bài thuốc do lý đông viên chế ra là phương thấp nhiệt tích trệ phương. Chủ trị tỳ vị thấp nhiệt, khó tiêu hóa, đình trệ tại lý dẫn đến ngực, thượng quản, đầy tức.Trong bụng trướng đau, không thiết ăn uống đại tiện không thông sướng.

Phương ca:

Chỉ thực đạo trệ thủ đại hoàng

Cầm liên khúc truật phục linh nang

Trạch tả chử bính hồ hoàn phục

Thấp nhiệt tích trệ phương năng nhưỡng

Nhược hoàn hậu trọng kiên khí trệ

Mộc hương đạo trệ gia binh lang

Phương dược :

Đại hoàng : 30gram

Chỉ thực : 15gram

Thần khúc : 15 gram

Phục linh : 9gram

Hoàng cầm : 9gram

Hoàng liên : 9 gram

Bạch truật : 9gram

Trạch tả : 6gram

Bài thuốc trên thêm binh lang gọi là mộc hương đạo trệ hoàn.

Tất cả tán bột mịn làm hoàn to như hạt ngô đồng, mỗi lần uống 6-9 gram.Với nước sôi để nguội.

Phương nghĩa

Đại hoàng, chỉ thực, công tích trệ

Hoàng cầm, hoàng liên thanh nhiệt táo thấp

Thần khúc tiêu thực trệ

Bạch truật kiên tỳ hòa vị

Phục linh trạch tả lợi thấp kiện tỳ

Post Comment