Search by category:
Thang đầu ca quyết

Khư phong tếtrong thang đầu ca quyết

KHƯ PHONG TẾ

Khư phong là dung các loại dược liệu có tác dụng sơ tán bệnh tà.gồm sơ tán(đuổi) phong tà còn lưu trệ lại tại các kinh lạc, khớp sương bằng những bài thuốc có tác dụng khử phong,

Phong có nội phong và ngoại phong :

Nội phong : thích ứng dùng bình tức

Ngoại phong : thích ứng dùng sơ tán

bình tức : có tư âm tức phong ,bình can tức phong,hòa huyết tức phong

khư tán có khư phong trừ thấp sơ phong tiết nhiệt, khư phong dưỡng huyết, sưu phong trục hàn

1 TIỂU TỤC MỆNH THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ :

Bài thuốc do Tôn Tư Mạo ‘’ trong cuốn thiên kim yếu phương ‘’ lập ra có tác dụng phong kính thông tễ phương .

CHỦ TRỊ : trúng phong thốt khởi (bỗng dưng trúng gió ) bán thân bất toại (liệt nửa người ) khẩu nhãn hoa tà (miệng mắt méo xẹo,) một bên cứng một bên mềm ( cương nhu nhị kính ) vvv…..

PHƯƠNG CA:

Tiểu tục mệnh thang quế phụ khung

Ma hoàng sâm thược hạnh phòng phong

Hoàng cầm phòng kỷ kiêm cam thảo

Lục kinh phong trúng thử phương thông

PHƯƠNG DƯỢC

Ma hoàng 3g quế chi 3g

Xuyên khung 3g nhân sâm 3g

Thược dược 9g hạnh nhân 9g

hoàng cầm 6g phong kỷ 6g

Cam thảo 3g phụ tử 3g

Phòng phong 6g , sinh khương 9g lấy nước sắc uống. chia làm 3 lần uống trong ngày/24h một thang

Ý NGHĨA:

Trong phương: Ma hoàng, quế chi, phòng phong, phong kỷ có tác dụng phát tán giải biểu,khư phong trục thấp .

Hạnh nhân, hoàng cầm tuyên phế thanh nhiệt.

Nhân sâm, cam thảo tác dụng ích khí bổ trung.

Xuyên khung, bạch thược tác dụng dưỡng huyết hòa doanh.

Phụ tử tác dụng trợ cường bổ ích lực lượng trợ dương , ôn trung tán hàn.

Sinh khương có tác dụng ôn trung tán hàn

2. ĐẠI TẦN GIAO THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do trương khiết cổ lập ra. Có tác dụng sưu phong hoạt huyết giáng hỏa

CHỦ TRỊ trúng phong thủ túc mất khả năng vận động ( trúng gió tay chân không thể co duỗi hoạt động được ) thiệt cường bất năng ngôn ngữ đẳng chứng ( lưỡi cứng không thể nói được vv..)

PHƯƠNG CA

Đại tần giao thang khương độc phòng

Khung chỉ tân cầm nhị địa hoàng

Thạch cao quy thuợc linh cam truật

Phong tà tán kiến khả thông thường

PHƯƠNG DƯỢC

Tần giao 60g thạch cao 60g

Cam thảo 30g xuyên khung 30g

Đương quy 30g bạch thược 30g

Khương hoạt 30g độc hoạt 30g

Phòng phong 30g bạch chỉ 30g

Phục kinh 30g sinh địa 30g

Thục địa 30g tế tân 15g

Hoàng cầm 30g

Tất cả tán thành bột mịn .mỗi lần uống 30g với nước đun sôi để nguội hòa thuốc vào uống.

Ý NGHĨA CỦA BÀI THUỐC

Trong phương tần giao có tác dụng khư tán phong tà toàn thân.

Khương hoạt tán túc thái dương bàng quang phong tà .

Bạch chỉ tán phong tà tại túc dương minh vị kinh.

Xuyên khung tán phong tà tại quyết âm can kinh.

Tế tân độc hoạt tán phong tà tại túc thiếu âm thận kinh.

Phòng phong tác dụng dẫn thuốc sưu trục phong tà tại các kinh cho nên có tên là đại tần giao thang tán phong dược có tần giao , khương hoạt, bạch chỉ, xuyên khung ,độc hoạt ,phòng phong đều là thuốc tân tán táo nhiệt mạnh cho nên dùng sinh địa ,thục địa ,đương quy ,bạch thược hòa huyết dưỡng huyết .

Bạch truật,phục linh cam thảo,ích khí hòa trung.

Hoàng cầm thanh hỏa ở thượng tiêu

Thạch cao tán hỏa nhiệt hung trung

( trong ngực,bụng ,trung tiêu)

Sinh địa thanh nhiệt ở hạ tiêu. Cho nên bài thuốc có tác dụng sưu trợ kinh lạc các kinh có phong tà hoạt huyết giáng hỏa hữu hiệu.

3 TAM SINH ẨM

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc do thái bình huệ dân hòa tế cục phương lập ra có tác dụng bỗng dưng trúng đàm quyết

( bổng dưng đờm dãi sôi lên ủng tắc ,ngất xỉu hôn mê )

CHỦ TRỊ : bỗng dưng trúng phong hàn, đàm ủng thạnh ,hôn mê bất tỉnh không biết gì, tay chân lạnh quýu ,hai tay co cứng không duỗi ra được,nói năng không được,đứt đoạn.

PHƯƠNG CA

Tam sinh ẩm thị phụ ô tinh

Bổ chính hoàn nghi gia nhân sâm

Thiểu dung mộc hương lý khí trệ

Trúng phong hôn hối bất tri nhân

Tinh hương tán diệc trị thốt trúng

Thể phì bất khát tà tại kinh

PHƯƠNG DƯỢC

Sinh nam tinh 30g sinh xuyên ô 15g

Sinh phu tử 15g mộc hương 6g

Tất cả tán thành bôt mịn mỗi lần uống 30g . nấu gừng tươi 15g lấy nước uống với thuốc

tinh hương tán

Đởm tinh 24g mộc hương 6g nghiền thành bột mịn nấu nước uống

CHỦ TRỊ hóa đờm tiêu khí , bổng dưng trúng phong đàm mê.

Phương nghĩa

Trong phương dùng sinh nam tinh tác dụng tán phong trừ đàm

Sinh phụ tử ôn tỳ trục ứ

Sinh xuyên ô ôn tỳ trục phong

Mộc hương điều khí

4. ĐỊA HOÀNG ẨM TỨ

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do Lưu Hà Gian lập ra có tác dụng trị ân quyết phong phi

Chũa trị : cấm khẩu không nói được ,tay chân lạnh ngắt ,tay chân bị tê liệt (không thể vận động được )

PHƯƠNG CA

Địa hoàng ẩm tử hộc thung dung

Quế phụ linh du sương viễn đông

Kích vị bạc hà khương táo dẫn

Phong phi ngôn kiểng thị nan dung

PHƯƠNG DƯỢC:

Thục địa ,ba kích, sơn thù, nhục thung dung, phụ tử,quan quế ,thạch hộc, phục kinh, thạch xương bồ, viễn chí ,mạch đông ,ngũ vị tử.Tất cả lượng bằng nhau nghiền thành bột mịn mỗi lần uống 15g với nước sắc bạc hà ,đại táo ,sinh khương

Ý NGHĨA CỦA BÀI THUỐC .

Trong phương dùng thục địa hoàng làm chủ dược cho nên có tên là địa hoàng ẩm tử.Dùng quan quế , phụ tử, nhục dung, ba kích có tác dụng bổ thận ,mạch môn, ngũ vị ,thanh phế hỏa, thạch hộc tư vị âm dưỡng bình can sơn thù du ôn can cố thận.Viễn chí phục linh, xương bỗ dưỡng tâm thận cho nên ngũ tạng đều yên âm quyết phong phi tự trừ.

5. ĐỘC HOẠT THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ.

Bài thuốc do Chu đơn Khê lập ra có tác dụng trị siết túng hôn túng.

CHỦ TRỊ : nhân trường hư mà gặp ngoại phong phát sinh xiết túng, thậm chí hôn mê, không sáng suốt khiến có ố hàn phát sốt (ghét lạnh mình nóng)

PHƯƠNG CA

Độc hoạt thang trung khương độc phòng

Khung quy tân quế sâm hạ xương

Phục thần viễn trí bạch vi thảo

Xiết túng hôn hối lực năng khuôn.

PHƯƠNG DƯỢC

Khương hoạt 15g độc hoạt 15g

Phòng phong 15g xuyên khung 15g

Đương quy 15g tế tân 15g

Nhục quế 15g nhân sâm 15g

Bán hạ 15g xương bồ 15g

Bạch vi 15g viễn chí 15g

Phục thần 15g cam thảo 7,5g

Tất cả tán thành bột mỗi lẩn uống 15g nấu nước gừng làm thang chiêu với thuốc uống ấm.

Ý NGHĨA của phương thuốc .

Trong phương dùng khương hoạt độc hoạt phòng phong để khử tán ngoại phong, tế tân nhục quế ôn kinh thông lạc , bán hạ trừ đàm, xuyên khung đương quy dưỡng huyết, xương bồ bổ tâm khí , khai tâm khiếu, phục thần viễn chí an tâm thần, bạch vị thoái nhiệt khư phong , khương táo hòa dinh vệ như vậy ắt phong tán thần an

6. THUẬN PHONG VÂN KHÍ TÁN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc trong tô trầm lương phương tác dụng oa tịch thiên khô

CHỦ TRỊ : liệt nửa người , miệng mắt méo lệch, lưỡi cứng, khẩu cấm không thể nói được vv…

PHƯƠNG CA

Thuận phong vân khí truật ô trầm

Bạch truật thiên ma tô diệp sâm

Mộc qua cam thảo thanh bì hợp

Oa tịch thiên khô khẩu thiệt ám

PHƯƠNG DƯỢC

Bạch truật 6g ô dước 4,5g

Trầm hương 1,5g bạch chỉ 1,5g

Tô diệp 1,5g mộc qua 1,5g

Chích thảo 1,5g thanh bì 1,5g

Thiên ma 3g nhân sâm 3g

Lấy nước sắc uống chia ba lần trong ngày, khi sắc cho 3 miếng gừng tươi sắc cùng

Ý NGHĨA

Trong phương lấy điểu khí vận hành khiến phong tà thuận lợi giải trừ cho nên có tên vận phong vân khí tán.

Ô dược, trầm hương, thanh bì điều lý khí cơ, nhân sâm, bạch truật, cam thảo bổ ích chính khí, thiên ma tô diệp bạch chỉ sơ lưu phế khí , mộc qua thư cân hoạt lạc.

7.THƯỢNG TRUNG HẠ THÔNG DỤNG THỐNG PHONG PHƯƠNG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do chu đơn khê lập ra có tác dụng điểu trị bệnh tại thượng hạ tung tiêu bệnh thống phong.

CHỦ TRỊ : toàn thân, xương khớp ,đau nhức còn gọi là thống phong bệnh

PHƯƠNG CA

Hoàng bá thương truật thiên nam tinh

Quế chi phòng kỷ cập uy linh

Đào nhân hồng hoa long đởm thảo

Khương chỉ xuyên khung thần khúc đình

Thống phong thấp nhiệt dữ đàm huyết

Thượng trung hạ thông dụng chi kỳ

PHƯƠNG DƯỢC

Hoàng bá 60g khương hoạt 7,5g

Xương truật 60g phòng kỷ 15g

Thiên nam tinh 60g bạch chỉ 15g

Quế chí 7,5g đào nhân 15g

Hồng hoa 7,5g long đơm thảo 30g

Xuyên khung 30g thần khúc 30g

Quy linh tiên 7,5g

Tất cả tán thành bột mịn lấy thần khúc nấu nước nhão làm hố đổ thuốc vào làm hoàn mỗi lần uống 9 gam ơới nước đun sôi để nguội

Ý NGHĨA

Nguyên nhân gây ra bệnh thống phong do gặp phải hàn, thấp nhiệt, đàm gây cho huyết mạch bất hòa mà gây ra do đó trong phương dùng hoàng bá thanh nhiệt, thương truật táo thấp, long đởm thảo tả hỏa, phòng kỷ hành thủy, nam tinh táo thấp, tán phong, đào nhân, hồng hoa, hoạt huyết hành ứ xuyên khung điều huyết khí , khương hoạt khử phong tà tại khớp xương, bạch chỉ khư phong tà ở đẩu mặt, quế chi uy linh tiên khứ phong tà ở tay chân kinh lạc, thần khúc tiêu tích trệ khí ở tỳ vị như vậy ắt thấp đàm, nhiệt huyết, phong tà đều có thể trừ có thể sơ phong tán tà và điều tiết khí tích trệ lại tả nhiệt huyết thấm thấp cho nên có tên là thượng trung hạ thông dụng thống phong phương.

8. ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc do tôn tư mạo lập ra có tác dụng trị phong hàn, thấp, tý

CHỦ TRỊ can thận lưỡng hư phong thấp nội công, đau lưng đau đầu gối lãnh tý mà chân không có sức , co duỗi khó khăn.

PHƯƠNG CA

Thiên kim độc hoạt ký sinh thang

Tứ vật sâm linh tân thảo phong

Tất trọng tần giao nhục quế đẳng

Phong hàn thấp tý hạ hư phương

Nhược khứ ký sinh gia kỳ tục

Thang danh tam tý cổ phương lương

PHƯƠNG DƯỢC

Độc hoạt, tang ký sinh, tần giao, phòng phong, tế tân, xuyên khung, bạch thược, đương quy, thục địa quế tâm, phục linh, đỗ trọng, ngửu tất, nhân sâm, cam thảo (lượng bằng nhau )

Tất cả nghiền thành bột mịn mỗi lần uống 12g với nước sôi để nguội

phương trên : bỏ tang ký sinh thêm hoàng kỳ tục đọan gọi là tam tý thang.

CHỦ TRỊ : phong hàn thấp tý hợp bệnh, khí huyết ngưng trệ, tay chân co rút

Ý NGHĨA

Trong phương dùng độc hoạt tế tân ôn thông huyết mạch, tần giao phòng phong thông kinh lạc khử phong tà tang ký sinh ích huyết khử phong thấp, đổ trọng ngưu tất mạnh gan thận, nhân sâm, nhục quế , cam thảo ích khí bổ dương, thục địa đương quy, xuyên khung, bạch truật hoạt huyết dưỡng huyết như vậy mạch ắt thông phong tà khử

9.TIÊU PHONG TÁN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc do thái bình huệ dân hòa tễ cục phương lập ra. Có tác dụng tiêu phong tán nhiệt

CHỦ TRỊ : đau đầu, hoa mắt, cổ gáy co rút, tắc mũi hắt hơi, tê ngoài ra khó hết, hoặc phát ngứa gãi nơi nốt ban chẩn

PHƯƠNG CA

Tiêu phong tán nội khương phòng kinh

Khung phác sâm linh trần thảo tịnh

Khương tàm thiền toái hoắc hương nhập

Vi mạt trà điều hoặc tửu hành

Đầu thống mục hôn cảnh bối cấp

Ngoan ma ẩn chẩn phục chi thanh

PHƯƠNG DƯỢC

Khương hoạt, phòng phong, nhân sâm, phục linh, xuyên khung, khương tàn, thiên trái hoặc hương tất cả đều 60g,kinh giới 15g, hậu phác 15g, trần bì 15g, cam thảo 15g.

Tất cả tán bột mịn mỗi lần uống 6g với nước trà hoặc rượu

Ý NGHĨA

Trong phương dùng độc hoạt,phòng phong, xuyên khung, kinh giới khử phong ở đầu mắt, cổ gáy, lưng, khương tàm, thiền toái, tán phong ở cổ ngực. hoắc hương, hậu phác khứ ác tán trung mãn, nhân sâm, phục linh, cam thảo, trần bì ích khí hòa trung thanh nhiệt, là bài thuốc có khả năng chính thanh nhiệt và khử tà.

10 XUYÊN KHUNG TRÀ ĐIỀU TÁN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do thái bình huệ dân hòa tễ cục phương lập ra. Có tác dụng trị phong nhiệt ở đầu và mắt.

CHỦ TRỊ : đau đầu hoa mắt , tắc mũi, ghét gió, phát sốt có mồ hôi, đau một bên đầu

PHƯƠNG CA

Xuyên khung trà điều tán kinh phong

Tân chỉ bạc hà cam thảo khương

Mục hôn tị tắc phong công thưọng

Thiên chính đầu thống tất năng khang

Phương nội nhược gia khương tàm cúc

Cúc hoa trà điều dụng diệc tàng

PHƯƠNG DƯỢC

Xuyên khung 120g kinh giới 120g

Phòng phong 45g tế tân 30g

Bạc hà 90g bạch chỉ 60g

Cam thảo 60g khương hoạt 60g

Tất cả tán bột mịn mỗi lần uống 6g với nước trà

Ý NGHĨA

Trong phương dùng khương hoạt trị thái dương đầu thống. bạch chỉ trị dương minh đầu thống, xuyên khung trị thiếu dương, cùng quyết âm đầu thống, tế tân trị thiếu âm đầu thống. kinh giới, bạc hà tán phong nhiệt tai thượng tiêu thanh lý đầu mắt. phòng phong trị đau đầu tại các kinh có thể thăng thanh dương tán phong tà, cam thảo hòa trung ích khí ,uống với nước trà có thể thanh phong nhiệt.

11 THANH KHÔNG CAO

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc do lý đông viên lập ra. Có tác dụng trị phong thấp nhiệt

CHỦ TRỊ : đau nửa bên đầu do phong nhiều năm không khỏi, phong thấp nhiệt gây ủng tắc tại đầu, mắt trong, ngực đau không dứt, vv…

PHƯƠNG CA

Thanh không cao phép trị đầu phong

Thiên chính đầu phong hoả thượng công

Khung thảo khương phòng sài thượng tán

Kinh liên giáng hạ dùng trà sung

PHƯƠNG DƯỢC

Xuyên khung 15g cam thảo 45g

Sài hồ 30g hoàng liên 30g

Khương hoạt 30g phòng phong 30g

Hoàng cầm 90g

Tất cả tán thành bột mỗi lần uống 3 gam nấu nước trà thành dạng cao, bôi thuốc vào miệng rồi uống từ từ với nước sôi để nguội

Ý NGHĨA

Đầu là nơi hội tụ của dương khí ,vì vậy lấy tên là thanh không là vậy. bài thuốc chuyên trị phong thấp nhiệt thượng công khiến đầu căng đau một bên lâu ngày không khỏi từ đó có tên là thanh không cao

Trong phương dùng xuyên khung tổng trị đau đầu, khương hoạt trị đau đầu tại túc thái dương kinh, sài hố tác dụng trị túc thiếu dương đầu thống tân tán khư phong, hoàng cầm, hoàng liên thanh trừ thấp nhiệt, cam thảo hòa trung ích khí cho nên bài thuốc có thể trị đầu phong, đau nửa bên đầu

12 NHÂN SÂM KINH GIỚI TÁN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài thuốc do trần tự minh lập ra có tác dụng trị phụ nhân lao huyết phong

CHỦ TRỊ : phụ nhân huyết phong phát sốt, thân thể đau nhức, đau mắt sây sẩm, không muốn mở mắt ra, tâm phiền người mõi mệt, lúc nóng lúc lạnh lại ra mồ hôi trộn má đỏ miệng khô, ho đàm, nhợn ngực đầy

PHƯƠNG CA

Nhân sâm kinh giới tán thục địa

Phòng phong sài chỉ khung quy thử

Toan táo biết linh quế truật cam

Huyết phong lao tác phong hư trị

PHƯƠNG DƯỢC

Nhân sâm 1,5g kinh giới 1,5g

Thục địa 1,5g sài hồ 1,5g

Chỉ sác 1,5g táo nhân 1,5g

Biết giáp 1,5g linh dương giác 1,5g

Bạch truật 1,5g phòng phong 1g

Xuyên khung 1g đương quy 1g

Nhục quế 1g cam thảo 1g

Sinh khương 3 miếng

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA

Trong phương dùng nhân sâm, bạch truật, cam thảo, toan táo nhân liễm hãn bổ hư. Kinh giới, phòng phong, sài hố linh dương giác sơ phong binh can. Địa hoàng, biết giáp thoái nhiệt bổ âm, xuyên khung, đương quy, nhục quế, chỉ sác chỉ thống điều kinh ắt hư phong bình tức nóng lạnh, ra mồ hôi trộm tự tiêu trừ.

13 TƯ THỌ GIẢI NGỮ THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài trong “ thẩm thị tôn sinh thử “ có tác dụng trị trúng phong tỳ hoãn

CHỦ TRỊ : bán thân bất toại ( liệt nửa người ), lưỡi cứng không nói được

PHƯƠNG CA

Tư thọ giải ngữ thang dụng khương

Chuyên nhu trúc lịch tá sinh khương

Phòng phong quế phụ linh dương giác

Toàn táo ma thảo thập vị tương

PHƯƠNG DƯỢC

Linh dương giác 3g quế chi 3g

Khương hoạt 2g cam thảo 2g

Phòng phong 1,5g phu tử 1,5g

Toàn táo nhân 1,5g thiên ma 1,5

Trúc lịch 5 muỗng

nước gừng tươi: 1 muỗng

lấy nước sắc uống.

Ý NGHĨA

Trong phương dùng khương hoạt, phòng phong tán ngoại phong, linh dương giác thiên ma yên nội phong, phu tử, nhục quế ôn tỳ, trúc lịch, sinh khương hóa đờm, toàn táo nhân ninh tâm, cam thảo ôn trung là bài thuốc có tác dụng chính khử tà, hóa đàm, khử phong.

14 HOẠT LẠC ĐƠN

Nguốn gốc và

CHỦ TRỊ

Bài thuốc do thái bình hòa tế cục phương lập ra có tác dụng trúng phong không biết gì.

CHỦ TRỊ trúng phong , tay chân tê dại , lâu ngày không hết. trong kinh lạc có đờm thấp huyết chết, đùi và mông đít hai điểm đau.

PHƯƠNG CA

Hoạt lạc đơn trung dụng đởm tinh

Nhị ô nhũ một địa long tầm

Tửu hoàn tử hạ năng thông lạc

Phong huyết đàm diên bế tại kinh

Đại hoạt lạc đơn đa vị ích

Ác phong đại chứng thử phương dụng

PHƯƠNG DƯỢC

Xuyên ô 180g thảo ô 180g

Đởm tinh 180g địa long 180g

Nhũ hương 100g một dược 100g

Tấ cả tán thành bột mịn nấu rượu cho sôi đổ thuốc bột làm hoàn to như hạt ngô đồng lớn, mỗi lần uống 20 hòan

Ý NGHĨA

Trong phương dùng xuyên ô thảo ô khử hàn thấp, đởm tinh trị ngoan đàm, nhũ hương , một dược tiêu ứ điều kinh, địa long dẫn thuốc trực tiếp đến các kinh bệnh, rượu tác dụng thông huyết mạch, bài trên gia thêm các vị sau thành đại hoạt lạc đơn, tác dụng trị trúng phong liệt nửa người,eo lưng đùi vế gân co rút, phong thấp tê đau vv…

Là bài bổ khí huyết hòa vinh vệ khứ phong thấp , trừ đàm nhiệt, hoạt lạc chỉ huyết rất công hiệu. bạch hoa xà, ô tiêu xà, uy kinh tiên, lưỡng đầu tiêm, thảo ô, thiên ma, toàn yết, hà thủ ô, quy bản, ma hoàng, mộc hương, trầm hương, hoắc hương, tế tân các vị trên đều 60g. xích thược, một dược, nhũ hương, đinh hương, khương tàm, nam tinh, thanh bì, cốt toái bổ, đậu khấu, an tức hương, phu tử, hoàng cầm, huyền sâm, hương phụ, bạch truật, phòng phong, cát căn, hổ hỉnh cốt( xương ống chân hổ), đương quy, huyết kiệt, địa long, tê giác, sạ hương, tùng chỉ, ngưu hoàng, băng phiến, nhân sâm tất cả 90g.

Tất cả tán thành bột mịn lấy mật làm hoàn to như hạt long nhãn lớn kim bạc làm áo bọc sáp bên ngoài. Mỗi lần uống 1 viên với hoàn tửu.

15 LINH DƯƠNG CÂU ĐẮNG THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do du căn sơ lập ra có tác dụng lương can tức phong, tăng dịch thư cân.

CHỦ TRỊ : âm hư dương cang, can phong nội động, chóng mặt vật vã, tay chân coo rút, ngực sườn căng đau, phát sốt hôn mê, lưỡi đỏ thậm, mà khô mạch huyền sác …

PHƯƠNG CA

Du thị linh dương câu đằng thang

Tang diệp cúc hoa tiên địa hoàng

Thược thảo phục linh xuyên bối nhự

Lương cang tăng dịch định phong phương

PHƯƠNG DƯỢC

Linh dương giác 4,5g tiên địa hoàng 15g

Song câu đằng 9g cúc hoa 9g

Sinh bạch thuợc 9g phục thần 9g

Xuyên bối mẫu 12g tang diệp 6g

Cam thảo 2,4g tiên trúc nhự 9g

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA

Trong phương dùng linh dương giác , câu đằng, cúc hoa, tang diệp, lương can thanh nhiệt, chấn kinh tức phong, bối mẫu, phục thần thanh nhiệt hóa đàm, an thần định kinh, bạch thược, cam thảo, sinh địa dưỡng âm lương huyết, nhu can thư tràng trúc nhự hóa đàm thông lạc thanh can, đờm tà nhiệt cho nên bài thuốc có tác dụng tức phong tăng dịch thư cân.

16 CHẤN CAN TỨC PHONG THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do trương tích thuần lập ra có tác dụng chấn can tức phong.

CHỦ TRỊ : âm hư dương cang, can phong nội động mà dẫn tới hoa mắt, trong ngực nóng đau tức, mắt căng, ù tai, vật vã không yên, hay ngáp, miệng mắt méo xéo, liệt một bên người, xoay sở khó khăn.

PHƯƠNG CA

Trương thị chấn can tức phong thang

Long mẫu quy ngưu chế cang dương

Đại giả thiên đông nguyên thuợc thảo

Nhân trần xuyên luyện mạch nha nang

Đàm đa gia dụng đởm tinh thảo (1)

Xích mạch hư phù du địa khuông (2)

Gia nhập thạch cao thanh lý nhiệt (3)

Tiện đường quy giả dịch chỉ lương (4)

PHƯƠNG DƯỢC

Hoài ngưu tất 30g đại giả thạch 30g

Sinh long cốt 15g sinh mẫu lệ 15g

Sinh quy bản 15g sinh bạch thược 15g

Huyền sâm 15g thiên đông 15g

Xuyên luyện tử 9g sinh mạch nha 6g

Nhân trần 6g cam thảo 4,5g

Lấy nước sắc uống

(1) Nếu nhiều đờm thêm đởm tinh 6g

(2) Xích mạch hư phù thêm thục địa 24g sơn thù 15g

(3) Nóng trong tim nhiều thêm thạch cao 30g

(4) Đại tiện phân nhão bỏ quy bản đại giá thạch thêm xích thạch chỉ 30g

Ý NGHĨA

Trong phương dùng ngưu tất bổ can thận cùng đại giả thành hợp lại khiến cho hư dương quy nguyên hạ xuống, long cốt, mẫu lệ, quy bản tư âm tiềm dương. Huyền sâm, thiên đông, bạch thược, dưỡng can phế thận âm chế hư dương. Nhân trần, xuyến luyện thanh can, tư can, mạch nha, cam thảo sơ can hòa vị, cho nên bài thuốc có thể chấn can tức phong mà lại không làm tổn thương trung khí.

17 QUYÊN TÝ THANG

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do nghiêm thi lập ra có tác dụng trị phong tý. Chiếu theo nguồn gốc bài thuốc trong nghiêm thị có tên là “ quyên tý hoàn “ trong “ chứng trị chuẩn thằng “ có tên là quyên tý thang về phương thuốc đều như nhau.

CHỦ TRỊ : thân thể đau nhức không yên, cảnh bối câu cấp cổ gáy co rút, tay chân lạnh tê, cử động khó khăn.

PHƯƠNG CA

Quyên tý thang trị phong khí tý

Khương phòng thảo thuợc cộng quy kỳ

Khương hoàng khương táo đồng tiễn phục

Thể thống túc loan thủ túc phi

PHƯƠNG DƯỢC

Hoàng kỳ, đương quy, xích thược, khương hoạt, phòng phong, sinh khương, cam thảo, đại táo, khương hoàng các vị lượng bằng nhau lấy nước sắc uống.

Ý NGHĨA

Trong bài thuốc dùng đương quy,xích thược hòa doanh huyết, khương hoàng lý khí hành huyết, hoàng kỳ ích vệ khí, phòng phong khương hoạt tán phong, cam thảo hoãn trung bổ hư, đại táo thông doanh vệ sinh tân.

18 Ô ĐẦU THANG

Nguồn gốc vả

CHỦ TRỊ

Bài trong “ kim quỹ “ có tác dụng trục thấp hành tý .

CHỦ TRỊ : lịch tiết không có thể co duỗi ( sưng cứng khớp, dính khớp lâu năm ), đau nhức cùng bệnh cước khí vv.

PHƯƠNG CA

Ô đầu thang vi kim quỹ phương

Hoàng kỳ cam thảo thược ma hoàng

Bệnh do lịch tiết thân thư thống

Trục thấp hành tý cánh trục dương

PHƯƠNG DƯỢC

Ma hoàng 90g bạch thược 90g

Hoàng kỳ 90g cam thảo 90g

Ô đầu 5 củ tất cả cùng cho vào nấu sau bỏ bã, thêm mật ong vào nấu cho đều rồi chia ra uống.

Ý NGHĨA

Trong phương dùng ma hoàng, ô đầu khử hản thấp hoàng kỳ bổ khí, bạch thược liễm âm ích huyết, cam thảo hoãn trung, ắt đau nhức hết.

19 HỔ CỐT TỨ CÂN HOÀN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do “ thái bình huệ dân hòa tế cục phương lập ra “ có tác dụng trị can thận hư hàn.

CHỦ TRỊ : can thận hư hàn kiêm phong thấp, chân đầu gối đau nhức.

PHƯƠNG CA

Phương danh hổ cốt tứ cân hoàn

Hạ bộ hư hàn tam khí càn

Ngưu tất mộc qua tinh phụ tử

Thiên ma cộng hòa nhục thung can

PHƯƠNG DƯỢC

Mộc qua, thiên ma, ngưu tất, nhục dung đều 500g. phụ tử 60g, hổ hình cốt 30g.

Tất cả nghiền thảnh bôt mịn tẩm rượu dùng bột mạch làm hồ làm hòan to bằng hạt ngô đồng lớn, mỗi lần uống 50 – 70 hoàn.

Post Comment