Search by category:
Thang đầu ca quyết

Tiêu bổ tễ trong thang đầu ca quyết

TIÊU BỔ TỄ

( Những bài thuốc vừa có tác dụng tiêu tích trệ vừa có tác dụng bổ dưỡng)

1.Bình vị tán ( phụ gia giảm bình vị tán, sâm linh bình vị tán, hương liên bình vị tán, bất hoán kim chính khí tán )

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài do thái bình huệ dân hòa tễ cục phương chế ra có tác dụng lợi thấp tán mãn,

CHỦ TRỊ tỳ vị bất hòa, không thiết ăn uống, ngực bụng đầy tức ói mửa tiêu chảy…

PHƯƠNG CA:

Bình vị tán thị thương truật phác

Trần bì cam thảo tứ ban dược

Trừ thấp tán mãn khu chướng phong

Điều vị chư phương tùng thử khuếch

Nhược gia mạch nha hòa thần khúc

Gia vị bình vị vi kỳ danh (1)

Nhân sâm phục linh trị tỳ hư

Sâm linh bình vị tán hữu công (2)

Hoàn hữu hương liên bình vị tán

Thực tích phúc thống tự nhiên bình (3)

Bất hoán chính khí trị thực trệ

Bản phương tái gia hạ dữ hoắc (4)

PHƯƠNG DƯỢC:

Thương truật : 6g

Hậu phác: 3g

Trần bì : 3g

Cam thảo : 3g

Sinh khương : 2 phiến

Đại táo : 2 quả

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA : trong phương dùng xương truật giải biểu táo thấp, kiện tỳ, hậu phác trừ hư tán mãn, trần bì lý khí khứ đàm, cam thảo ích khí hòa trung, khương táo điều hòa dinh vệ cho nên bài thuốc có tác dụng điều hòa tỳ vị trừ thấp tán mãn.

(1) Gia vị bình vị tán: bài thuốc trên thêm mạch nha, thần khúc

CHỦ TRỊ cốc thực không tiêu.

(2) Sâm linh bình vị tán: bài trên thêm nhân sâm, phục linh,

CHỦ TRỊ tỳ hư ăn uống không tiêu hóa.

(3) Hương liên bình vị tán: tức bài trên thêm mộc hương, hoàng liên

CHỦ TRỊ thực tích phát sốt, đau bụng, tiêu chảy.

(4) Bất hoán kim chính khí tán: tức bài trên thêm hoắc hương, bán hạ

CHỦ TRỊ cảm mạo cùng lúc với thực trệ.

Chú ý bài trên là bình vị tán

2.Bào hòa hoàn.( phụ đại an hòa)

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài thuốc do chu đơn khê chế ra có tác dụng trị tổn thương do ăn uống.

CHỦ TRỊ: thương thực, thương tửu, ngực bụng bĩ mãn đau bụng, tiêu chảy…

PHƯƠNG CA:

Bảo hòa thần khúc dữ sơn tra

Linh hạ trần kiều bặc tử gia

Khúc hồ vi hoàn mạch thang hạ

Diệc khả phương trung dụng mạch nha

Đại an hoàn nội gia bạch truật (1)

Tiêu trung kiêm bổ hiệu kham khoa

PHƯƠNG DƯỢC:

Sơn tra: 90g

Thần khúc : 30g

Phục linh: 30g

Bán hạ: 30g

Trần bì: 15g

Lai bặc tử: 15g

Liên kiều: 15g

Tất cả tán thành bột mịn dùng thần khúc nấu nước làm hồ – đổ thuốc bột trộn đều làm thành viên hoàn, mỗi lần uống 6-9gam, nấu nước mạch nha làm thang uống với thuốc trên.

(1) Bài bảo hòa hoàn thêm bạch truật 60g gọi là đại an hoàn

CHỦ TRỊ tỳ vị hư nhược không thiết ăn uống.

Ý NGHĨA: trong phương dùng sơn tra tiêu trực trệ, thần khúc tiêu thực giải rượu lai bặc tử tiêu thực hạ khí, phục linh hòa tỳ ích khí, liên kiều tán kết thanh nhiệt, bán hạ hòa vị hóa đàm trần bì lý khí hòa trung, mạch nha tiêu thực tích, tích trệ tiêu trừ tỳ vị tự hòa.

3.Kiện tỳ hoàn

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài trong “chứng trị chuẩn thắng” có tên nhân sâm kiện tỳ hoàn có tác dụng bổ tỳ tiêu thực,

CHỦ TRỊ : tỳ vị bất hòa, ăn uống kém, hung cách bĩ muộn thân thể mệt mỏi vô lực.

PHƯƠNG CA :

Kiện tỳ sâm truật dữ trần bì

Chỉ thực sơn tra mạch nha tùy

Diện hồ túc hoàn mễ ẩm hạ

Tiêu bổ kiêm hành vị nhược nghi

Chỉ truật hoàn diệc tiêu kiêm bổ (1)

Hà diệp thiêu phạn thượng thăng kỳ

PHƯƠNG DƯỢC:

Nhân sâm: 60g

Trần bì: 60g

Sơn tra: 45g

Bạch truật: 60g

Mạch nha: 60g

Chỉ thực: 90g

Tất cả tán bột mịn dùng thần khúc nấu với nước, làm hồ đổ thuốc vào trộn đều làm hoàn, mỗi lần uống 9g uống với nước cơm.

(1) Chỉ truật hoàn: tức bạch truật chỉ thực lượng bằng nhau, nghiền thành bột mịn, lấy nước gạo nhào trộn lại cho đều, lấy lá sen gói lại nướng (đốt) tồn tính sau cho ra tán nhỏ trộn với bài thuốc trên làm thành viên, mỗi lần uống 6-9g,

CHỦ TRỊ tiêu tích thực.

Ý NGHĨA: trong bài nhân sâm, bạch truật, bổ tỳ ích khí, trần bì lý khí kiện tỳ, sơn tra, mạch nha, thần khúc tiêu tích trực, chỉ thực tiêu tích hành trệ, là bài thuốc bổ tỳ kiện vị tiêu tích hóa thực.

4.SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài do thái bình huệ dân hòa tễ cục phương chế ra có tác dụng bổ tỳ

CHỦ TRỊ tỳ vị hư nhược phế khí bất túc, ẩm thực giảm thiểu mệt mỏi không có sức, hụt hơi hồi hộp, ói mửa tiêu chảy…

PHƯƠNG CA:

Sâm linh bạch truật biển đậu trần

Sơn dược cam liên sa ý nhân

Cát cánh thượng phù kiệm bảo phế

Táo thang điếu phục ích tỳ thần

PHƯƠNG DƯỢC :

Nhân sâm : 50g

Phục linh : 50g

Bạch truật : 50g

Trần bì : 50g

Cam thảo : 50g

Hoài sơn : 50g

Biển đậu : 35g

Liên nhục : 12g

Sa nhân : 12g

Ý dỹ nhân : 12g

Cát cánh : 12g

Tất cả tán bột, mỗi lần uống 6g, nấu nước đại táo làm thang uống với thuốc hoặc uống với nước cơm.

Ý NGHĨA BÀI THUỐC : trong bài nhân sâm, bạch truật, cam thảo, trần bì, phục linh là bài dị công tán thêm hoài sơn, liên nhục đều là bài thuốc bổ tỳ. biển đậu, ý dỹ nhân, lý tỳ thấm thấp, sa nhân lý khí ôn vị cát cánh dẫn thuốc đi lên giúp phế âm ít bị tổn thương.

5.Chỉ truật tiêu bĩ hoàn

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ : bài do lý đông viên chế ra, tên gốc bài thuốc là thất tiếu hoàn có tác dụng bổ tỳ tiêu bỉ,

CHỦ TRỊ tâm hạ chư bĩ, không thiết ăn uống, mệt mỏi lười vận động …

PHƯƠNG CA :

Chỉ thực tiêu bĩ tứ quân toàn

Mạch nha hạ khúc phác khương liên

Chữ bính hồ hoàn tiêu tích bĩ

Thanh nhiệt phá kết bổ hư thuyên.

PHƯƠNG DƯỢC :

Chỉ thực : 15g

Hoàng liên : 15g

Hậu phác : 12g

Bán hạ : 9g

Nhân sâm : 9g

Bạch truật : 6g

Phục linh : 6g

Cam thảo : 6g

Mạch nha: 6g

Càn khương: 3g

Tất cả tán thành bột mịn làm hoàn, mỗi lần uống 9g với nước ấm.

Ý NGHĨA: trong phương nhân sâm, bạch truật, cam thảo, phục linh ôn bổ tỳ vị chỉ thực hành khí phá kết, hoàng liên thanh nhiệt khi uất, càn khương ôn trung tán kết , hậu phác táo thấp trừ mãn, mạch nha tiêu thực trừ trệ, bán hạ ôn vị hóa đàm.

6.BIẾT GIÁP ẨM TỬ

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài do nghiêm dụng hòa chế ra có tác dụng tiêu trừ ngược mẫu.

CHỦ TRỊ : sốt rét lâu ngày không khỏi, sườn bụng căng đau, có kết khối ( hòn cục ) trong bụng (gọi là ngược mẫu)

PHƯƠNG CA:

Biết giáp ẩm tử trị ngược mẫu

Cam thảo kỳ truật thược khung ngẫu

Thảo quả binh lang hậu phác tăng

Ô mai khương táo đồng tiễn phục.

PHƯƠNG DƯỢC:

Biết giáp : 3g

Bạch truật: 3g

Bạch thược: 3g

Thảo quả: 3 g

Hậu phác: 3g

Trần bì: 3g

Cam thảo: 3g

Hoàng kỳ: 4,5g

Gừng tươi: 3 miếng

Đại táo: 1 quả

Ô mai: 2g

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA: trong phương dùng hoàng kỳ, bạch truật, cam thảo, ôn hổ tỳ phế, ích khí, xuyên khung, tiêu trừ khí trệ trong huyết, bạch thược ích âm hòa doanh bình can, binh lang hạ khí khứ tích, thảo quả trừ đờm, hậu phác lý khí trừ thấp, biết giáp ích âm bổ hư thanh nhiệt tán kết, cho nên trong phương thuốc hư thực đều trị tiêu bổ đồng hành.

7.Cát hoa giải tỉnh thang

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ: bài do nghiệm dụng hòa chế ra có tác dụng tiêu trừ tửu tích,

CHỦ TRỊ do uống rượu quá độ, bị rượu làm tổn thương ( say rượu) dẫn đến ói mửa, hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, ăn uống kém, thân thể mỏi mệt…

PHƯƠNG CA:

Cát hoa giải tỉnh hương sa nhân

Nhị linh sâm truật khấu thanh trần

Thần khúc càn khương kiêm trạch tả

Ôn trung lợi thấp tửu thương trân

PHƯƠNG DƯỢC:

Cát hoa :15g

Sa nhân: 15g

Nhục đậu khấu: 15g

Thanh bì: 15g

Thần khúc: 6g

Bạch truật: 6g

Càn khương: 6g

Trạch tả: 6g

Trần bì: 4,5 g

Nhân sâm: 4,5 g

Phục linh: 4,5g

Trư linh: 4,5g

Mộc hương : 1,5g

Tất cả tán bột mịn mỗi lần uống 9g, với nước sôi để nguội.

Phương nghĩa: cát hoa giải độc rượu, sa nhân nhục đậu khấu trị trong ngực có khí trệ, thần khúc giải rượu tiên thực, mộc hương, càn khương hòa trung điều khí, thanh bì, trần bì trừ thấp sơ trệ, phục linh, trư linh, trạch tả thấm thấp thanh nhiệt, nhân sâm, bạch truật bổ ích tỳ vị.

Biểu lý tễ: Sâm tô ẩm

6.Sâm tô ẩm

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ

Bài do vương hải tàng chế ra có tác dụng trị nội thương, ngoại cảm

CHỦ TRỊ phát sốt đau đầu ói mửa, ho khạc, nhiều đờm hoa mắt chóng mặt cùng đại tiện tiêu chảy v.v.

PHƯƠNG CA

Sâm tô ẩm nội dụng trần bì

Chỉ sác tiền hồ bán hạ nghi

Càn cát mộc hương cam cát phục

Nội thương ngoại cảm thử phương thôi

Sâm tiền nhược khứ khung sài nhập

Ẩm hiệu phương tô trị bất sai (1)

Hương tô ẩm cẩn trần bì thảo

Cảm thương nội ngoại diệc kham thi

PHƯƠNG DƯỢC:

Nhân sâm 22gam tô diệp 22gam

Cát căn 22 tiền hồ 22

Bán hạ 22 phục linh 22

Trần bì 6 cam thảo 6

Chỉ sác 6 cát cánh 6

Mộc hương 6

Tất cả tán bột mịn nấu nước gừng và táo làm thang uống với thuốc bột trên mỗi lần 15gam

(1)bài trên bỏ nhân sâm, tiền hồ thêm xuyên khung sài hồ gọi là hương tô ẩm: trị cảm mạo, phong hàn, đau đầu phá sốt, ghét lạnh ho khạc, ói mữa v.v.

Phương nghĩa

Trong phương dùng cát căn, tô diệp tiền hồ, giải biểu trừ phong hàn nhân sâm, cam thảo, phục linh bổ trung trị nội thương, trần bì bán hạ trừ đờm chỉ ẩu nghịch, chỉ sác, cát cánh lợi khí lợi hung cách, mộc hương phá khí trệ, khương táo điều hòa doanh vệtắc biểu lý tịnh trị, hư thực khiêm ngỗi.

5.Cát căn cầm liên thang

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ:

Bài do trương trọng cảnh chế ra có tác dụng thái dương, dương minh giải biểu thanh lý.

CHỦ TRỊ thái dương chứng ngộ hạ (hạ lầm) tà nhập dương minh, tiêu chảy không ngừng, ra mồ hôi mà suyễn v.v..

PHƯƠNG CA :

Cát căn hoàng cầm hoàng liên thang

Cam thảo tứ ban trị nhị dương

Giải biểu thanh lý kiêm hòa vị

Suyễn hãn mạch súc lợi vi lương

Phươg dược:

Cát căn 9gam cam thảo 3gam

Hoàng cầm 6 hoàng liên 3

Lấy nước sắc uống ấm.

Ý NGHĨA

Trong phương dùng cát căn thăng dương giải cơ biểu, chỉ hạ lợi ( tiêu chảy )

Hoàng cầm, hoàng liên thanh lý nhiệt chỉ hãn trừ suyễn, cam thảo hòa vị ích khí biểu chứng được giải, lý nhiệt được thanh trừ.

4.Tam hoàng thạch cao thang.

NGUỒN GỐC CHỦ TRỊ:

Bài do đào tiết yêm chế ra có tác dụng phát biểu thanh lý

Chỉ trị:

Thương hàn ôn độc mà thấy hôn mê nói nhảm, bứt rứt mà rất khát, mặt đỏ mũi khô, không ra được mồ hôi, mạch hồng sác, dương độc phát ban.v.v.

PHƯƠNG CA:

Tam hoàng thạch cao linh bá liên

Chi tử ma hoàng đậu sị toàn.

Khương táo tế trà tiễn nhiệt phục

Biểu lý tam tiêu nhiệt thạch tuyên

PHƯƠNG DƯỢC:

Thạch cao 15gam hoàng cầm 6gam

Hoàng liên 6 hoàng bá 6

Chi tử 6 đậu sị 6

Gừn tươi 3 miếng đại táo 1 trái

Trà cám 1 nhúm

Lấy nước sắc uống

Ý NGHĨA :

Gốc bệnh do cơ biểu bế tắc bệnh tà không thể xuất ra ngoài. Được tam tiêu nhiệt thịnh, kinh lạc, tân dịch, doanh huyết không thông. Cho nên dùng hoàng cầm tả thượng tiêu nhiệt, hoàng liên tả trung tiêu nhiệt, hoàng bá tả hạ tiêu nhiệt, chi tử thông tam tiêu, ma hoàng đậu sị phát hãn giải biểu thạch cao thanh phế lợi vị tắc biểu lý nhiệt uất mà ắt trừ.

Post Comment