Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Bách bệnh đơn huyệt châm cứu kinh nghiệm

Bách bệnh đơn huyệt châm cứu kinh nghiệm (tạm dịch kinh nghiệm châm cứu đơn huyệt chữa trăm bệnh).

Hiện nay châm cứu là một phương pháp chữa bệnh rất độc đáo, các loại bệnh mà châm cứu chữa được cũng rất nhiều. Sau đây là cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm châm cứu đơn huyệt chữa bệnh.

 

Post Comment