Trang chủ Vị thuốc đông y

Vị thuốc đông y

  BẠCH TIỀN 

  BẠCH TIỀN

  0
  BẠCH TIỀN  (CYNANCHUM JAPONICUM M.ct.D) Đọc thêm các tên khác : Sinh bạch tiền Thâu dược Mạt chích bạch tiền Rễ nó nhu' rê Hương tản, to hơn một chút,...
  BẠCH ĐẬU KHẤU

  BẠCH ĐẬU KHẤU

  0
        BẠCH ĐẬU KHẤU (AMO MIEN ( XRDAMOMUD) Đọc thêm các tên khác : Đa cốt Thứ tốt người ta gọi là Bà khấu ĐỚI xạc khâu, Bạch khấu...
  BẠCH ĐẨU ÔNG

  BẠCH ĐẦU ÔNG

  0
  BẠCH ĐẦU ÔNG (ANEMOEE CERNO A THUND) Đọc thêm các tên khác : Dã trượng nhan, Hồ vương sứ giá, Nại hà thảo Chú chi hoa, Lão ông...
  BẠCH CHỈ 

  BẠCH CHỈ 

  0
   BẠCH CHỈ BẮC (ANGELICA AMOMALA PALL) Đọc thêm các tên khác : Phương hướng, Bạch chí, Trạch phần Phù ly, Cừu lý, trúc căn Hiêu Bách chiểu, Lan hòe...
  BẠCH CẬP 

  BẠCH CẬP 

  0
  BẠCH CẬP  (BLETILLA HYACINTINA REICHO) Đọc thêm các tên khác : Tuyết như lai       Liên cập thảo Tứ tuệ căn          Lan hoa Bạch...
  CỎ CHÂN VỊT

  CỎ CHÂN VỊT

  0
    CỎ CHÂN VỊT (ÁP CHÍCH THẢO) (CAMMEĩAA COMMUNIS) Đọc thêm các tên khác : Bích trúc tứ               Cầm kê thiệt thảo                Mạo tử hoa Tính chất : Khí...
  CON VỊT (ÁP)

  CON VỊT (ÁP)

  0
  CON VỊT (ÁP) 鸭 (DUCK) Đọc thêm các tên khác : Thư phù Gia phù Tính chất : Thịt vịt khí hàn, vị cam, cũng hơi có độc. Giống vịt lông trắng...
  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC

  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC

  0
  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC   Theo phương pháp cố truyền, dược tính chia làm 5 loại : Tân - Cam - Hàm - Toan - Khổ Tuy nhiên...
  TỤC TÙY TỬ

  TỤC TÙY TỬ

  0
  TỤC TÙY TỬ (SEMEN EƯPHORDIAE LATHYRIS) Đọc thêm các tên khác: 2) Thiên lượng kim 3) Bồ tát đậu 4) Bán chi liên 6) Liên bộ 7) Bách...
  TỬ THẢO CĂN

  TỬ THẢO CĂN

  0
  TỬ THẢO CĂN (LITHOSPERMUM ERYTHROIZORERHN) SIEB et ZUCC) Đọc thêm các tên khác: 5) Tử thảo nhung 6) Tử thảo căn 7) Tủ'đơn 9) Sài lệ 10) Sài thảo 11)...
  TỬ SÂM

  TỬ SÂM

  0
  TỬ SÂM (POLYGONUM TENNICANLE) Lá nó như móng dê, hoa tía bông ngọn xanh, da tía đen thịt đỏ hồng bạch, hạt nó đen như hạt...
  NHAU THAI

  NHAU THAI

  0
  NHAU THAI                              (TỬ HÀ SA)           ...
  TỬ UYỂN

  TỬ UYỂN

  0
              TỬ UYỂN (ASTER TATARICUS) Đọc thêm các tên khác: 1)Tứ cựu 2) Tỳ uyển 3) Tỳ uyển 4) Vạn kim nhung 5) Bạch dương tu thảo. Công hiệu: Công hiệu của Tử uyển:...
  BỌ CẠP (TOÀN YẾT)

  BỌ CẠP (TOÀN YẾT)

  0
        BỌ CẠP (TOÀN YẾT) (SCORPIONES) Tính vị: Khí bình, vị ôn, có độc. Công hiệu: Công hiệu của Toàn yết chữa được những chứng trúng phong miệng mắt méo...
  TOAN TÁO NHÂN 

  TOAN TÁO NHÂN 

  0
  TOAN TÁO NHÂN  (RHAMNUS SOPERIFERUS-ZIZYPHUS VULGARIS-B UCKTHORN) Đọc thêm các tên khác: 1) Sao táo nhân                 2) Sinh táo nhân 3) Nhị nhân 4) Sơn táo nhân               5) Điều...
  ĐÁ NAM TRÂM

  ĐÁ NAM TRÂM

  0
  ĐÁ NAM TRÂM (TỪ THẠCH) (LOADSCONE) Đọc thêm các tên khác: 1) Linh từ thạch 2) Hiệp thiết thạch 3) Huyền thạch 4) Nhiếp thạch Tính vị: Khí lạnh, vị bình, không độc. Tính...
  SƠN TAM NẠI

  SƠN TAM NẠI

  0
  SƠN TAM NẠI 山三柰 Tên khác: 1) Sơn lạt 2) Sơn nại căn Tính chất: khí ôn, vị tân, không độc. Công hiệu: Sơn tam nại làm cho ấm được...
  SƠN TƯ CÔ DIỆP

  SƠN TƯ CÔ DIỆP 

  0
  SƠN TƯ CÔ DIỆP  Chửa được chứng lở lang sưng đau giã vắt lấy nước cốt hòa với mật mà bôi vào chỗ đau. Tính chất:...
  SƠN TỪ CÔ

  SƠN TỪ CÔ

  0
  SƠN TỪ CÔ (TƯLIPA EDƯLIS BAK) Đọc thêm các tên khác: Đoàn từ cô               Đăng lung hoa         ...
  SƠN THÙ DU 

  SƠN THÙ DU

  0
  SƠN THÙ DU  (CORNƯS OFFIC1NALI SUID ET ZUCE) Đọc thêm các tên khác: Táo bi                         ...