Trang chủ Vị thuốc đông y

Vị thuốc đông y

  BẠCH TIỀN 

  BẠCH TIỀN

  BẠCH TIỀN  (CYNANCHUM JAPONICUM M.ct.D) Đọc thêm các tên khác : Sinh bạch tiền Thâu dược Mạt chích bạch tiền Rễ nó nhu' rê Hương tản, to hơn một chút,...
  BẠCH ĐẬU KHẤU

  BẠCH ĐẬU KHẤU

        BẠCH ĐẬU KHẤU (AMO MIEN ( XRDAMOMUD) Đọc thêm các tên khác : Đa cốt Thứ tốt người ta gọi là Bà khấu ĐỚI xạc khâu, Bạch khấu...
  BẠCH ĐẨU ÔNG

  BẠCH ĐẦU ÔNG

  BẠCH ĐẦU ÔNG (ANEMOEE CERNO A THUND) Đọc thêm các tên khác : Dã trượng nhan, Hồ vương sứ giá, Nại hà thảo Chú chi hoa, Lão ông...
  BẠCH CHỈ 

  BẠCH CHỈ 

   BẠCH CHỈ BẮC (ANGELICA AMOMALA PALL) Đọc thêm các tên khác : Phương hướng, Bạch chí, Trạch phần Phù ly, Cừu lý, trúc căn Hiêu Bách chiểu, Lan hòe...
  BẠCH CẬP 

  BẠCH CẬP 

  BẠCH CẬP  (BLETILLA HYACINTINA REICHO) Đọc thêm các tên khác : Tuyết như lai       Liên cập thảo Tứ tuệ căn          Lan hoa Bạch...
  CỎ CHÂN VỊT

  CỎ CHÂN VỊT

    CỎ CHÂN VỊT (ÁP CHÍCH THẢO) (CAMMEĩAA COMMUNIS) Đọc thêm các tên khác : Bích trúc tứ               Cầm kê thiệt thảo                Mạo tử hoa Tính chất : Khí...
  CON VỊT (ÁP)

  CON VỊT (ÁP)

  CON VỊT (ÁP) 鸭 (DUCK) Đọc thêm các tên khác : Thư phù Gia phù Tính chất : Thịt vịt khí hàn, vị cam, cũng hơi có độc. Giống vịt lông trắng...
  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC

  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC

  DƯỢC TÍNH VỊ THUỐC   Theo phương pháp cố truyền, dược tính chia làm 5 loại : Tân - Cam - Hàm - Toan - Khổ Tuy nhiên...
  TỤC TÙY TỬ

  TỤC TÙY TỬ

  TỤC TÙY TỬ (SEMEN EƯPHORDIAE LATHYRIS) Đọc thêm các tên khác: 2) Thiên lượng kim 3) Bồ tát đậu 4) Bán chi liên 6) Liên bộ 7) Bách...
  TỬ THẢO CĂN

  TỬ THẢO CĂN

  TỬ THẢO CĂN (LITHOSPERMUM ERYTHROIZORERHN) SIEB et ZUCC) Đọc thêm các tên khác: 5) Tử thảo nhung 6) Tử thảo căn 7) Tủ'đơn 9) Sài lệ 10) Sài thảo 11)...
  TỬ SÂM

  TỬ SÂM

  TỬ SÂM (POLYGONUM TENNICANLE) Lá nó như móng dê, hoa tía bông ngọn xanh, da tía đen thịt đỏ hồng bạch, hạt nó đen như hạt...
  NHAU THAI

  NHAU THAI

  NHAU THAI                              (TỬ HÀ SA)           ...
  TỬ UYỂN

  TỬ UYỂN

              TỬ UYỂN (ASTER TATARICUS) Đọc thêm các tên khác: 1)Tứ cựu 2) Tỳ uyển 3) Tỳ uyển 4) Vạn kim nhung 5) Bạch dương tu thảo. Công hiệu: Công hiệu của Tử uyển:...
  BỌ CẠP (TOÀN YẾT)

  BỌ CẠP (TOÀN YẾT)

        BỌ CẠP (TOÀN YẾT) (SCORPIONES) Tính vị: Khí bình, vị ôn, có độc. Công hiệu: Công hiệu của Toàn yết chữa được những chứng trúng phong miệng mắt méo...
  TOAN TÁO NHÂN 

  TOAN TÁO NHÂN 

  TOAN TÁO NHÂN  (RHAMNUS SOPERIFERUS-ZIZYPHUS VULGARIS-B UCKTHORN) Đọc thêm các tên khác: 1) Sao táo nhân                 2) Sinh táo nhân 3) Nhị nhân 4) Sơn táo nhân               5) Điều...
  ĐÁ NAM TRÂM

  ĐÁ NAM TRÂM

  ĐÁ NAM TRÂM (TỪ THẠCH) (LOADSCONE) Đọc thêm các tên khác: 1) Linh từ thạch 2) Hiệp thiết thạch 3) Huyền thạch 4) Nhiếp thạch Tính vị: Khí lạnh, vị bình, không độc. Tính...
  SƠN TAM NẠI

  SƠN TAM NẠI

  SƠN TAM NẠI 山三柰 Tên khác: 1) Sơn lạt 2) Sơn nại căn Tính chất: khí ôn, vị tân, không độc. Công hiệu: Sơn tam nại làm cho ấm được...
  SƠN TƯ CÔ DIỆP

  SƠN TƯ CÔ DIỆP 

  SƠN TƯ CÔ DIỆP  Chửa được chứng lở lang sưng đau giã vắt lấy nước cốt hòa với mật mà bôi vào chỗ đau. Tính chất:...
  SƠN TỪ CÔ

  SƠN TỪ CÔ

  SƠN TỪ CÔ (TƯLIPA EDƯLIS BAK) Đọc thêm các tên khác: Đoàn từ cô               Đăng lung hoa         ...
  SƠN THÙ DU 

  SƠN THÙ DU

  SƠN THÙ DU  (CORNƯS OFFIC1NALI SUID ET ZUCE) Đọc thêm các tên khác: Táo bi                         ...
  error: Content is protected !!