Search by category:

Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người.…

Y DỊCH Trong ứng dụng vào y học, các học thuyết sau đây được đề cập nhiều nhất: Âm Dương, Tứ tượng, Ngũ hành, Bát quái, Một số trùng quái.…

HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH Định nghĩa Là vũ trụ quan của triết học Trung Quốc cổ đại dùng để mô tả mối tương tác giữa sự vật, các hiện tượng…

ÂM DƯƠNG HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG Định nghĩa Là vũ trụ quan của triết học Trung Quốc cổ đại về cách thức vận động của mọi sự vật, mọi hiện…

Thuốc Đông y bổ thận Bài thuốc Đông y bổ thận Theo y học cổ truyền, thận là một tạng có nhiều chức năng quan trọng. Các chức năng chủ…