Search by category:

Hội chứng màng não viêm não Đại cương Hội chứng màng não là tổng hợp các triệu chứng bệnh lý ở màng não – não gây ra, gồm có các…

Xét nghiệm dịch não tủy Người lớn bình thường có khoảng 150 – 180 ml dịch não tủy (DNT) được chứa trong các não thất, khoang dưới nhện và các…

KHÁM PHẢN XẠ Hình thức cơ bản của hoạt động thần kinh là hoạt động phản xạ. Phản xạ là sự đáp ứng của bộ máy thần kinh đối với…

ĐIỆN NÃO ĐỒ Điện não đồ (electro encephalo gram – EEG) có giá trị lớn trong chẩn đoán một số bệnh thần kinh, đặc biệt là chẩn đoán và theo…

Hội Chứng Ống Cổ Tay Hội chứng ống cổ tay được James Paget mô tả từ giữa thế kỷ 18. Đây là một rối loạn thần kinh ngoại vi thường…

Hôn mê bất tỉnh Đại cương về ý thức Định nghĩa ý thức Về phương diện sinh lý thần kinh, người ta định nghĩa “ý thức là sự nhận biết…

Đau đầu Tỷ lệ Ở các nước Châu Âu, Mỹ, đau đầu là một trong những nguyên nhân mà thầy thuốc hay gặp nhất. Theo thống kê của Khoa Khám…