Search by category:

Nghiệm pháp Lasegue ( straight leg raising test). Cách khám: Tư thế bệnh nhân năm ngửa, hai chân duỗi thẳng, tư thế thoải mái. Cách làm nghiệm pháp lasegue Thầy…

Nghiệm pháp Atropine Dùng để phân biệt là suy nút xoang hay do cư­ờng thần kinh phó giao cảm. Bình th­ường khi tiêm 0,04 mg/kg Atropine cho bệnh nhân thì…

Dấu hiệu Neri Cách khám: Bệnh nhân đứng thẳng, sau đó cúi gập người, hai tay giơ ra trước (hướng cho tay chạm xuống đất), hai gối giữ thẳng thẳng.…

Nghiệm pháp Murphy Ấn nhẹ ngón tay vào điểm túi mật rồi bảo người bệnh hít vào sâu, nếu đau người bệnh sẽ dừng thở lại đột ngột: nghiệm pháp…

Thang điểm hôn mê Glasgow Thang điểm hôn mê Glasgow (Glasgow Coma Scale) là một phương pháp đánh giá tình trạng ý thức của người bệnh một cách lượng hóa.…