Search by category:

GIỚI THIỆU Bắt đầu từ thời kỳ dậy thì, nhịp sản xuất hormon giải phóng gonadotropin (GnRH) kích thích tiết và giải phóng LH (luteinizing hormon) và FSH (follicle-stimulating hormon)…

Định nghĩa NHI TÍNH: tình trạng này có đặc điểm là ở một người lớn nhưng lại tồn tại một số tính chất riêng của trẻ em, nhất là tầm…