Search by category:

Một đôi vợ chồng được coi là vô sinh, nếu sau một năm quan hệ tình dục tuy không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người…

Sự hình thành giao tử (quá trình tạo giao tử, tạo giao tử) từ thời kỳ phôi thai đến khi trưởng thành trải qua 3 giai đoạn: (1) Sự di…