Search by category:

Hẹp bao quy đầu là tên dành cho một tình trạng chật hẹp bất thường của bao quy đầu ngăn cản nó không kéo được ra đằng sau quy đầu…