Search by category:

Định nghĩa: là nhóm bệnh do một hoặc nhiều rối loạn của hệ thống miễn dịch dẫn đến giảm khả năng đề kháng của cơ thể và dễ bị nhiễm…

Hạt cơm thường Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu mù đôi, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng đã cho thấy cimetidin không hiệu quả nhiều trong điều trị…