Học thuộc bài thuốc

Cách nhớ, học thuộc các bài thuốc trong phương tễ

Phương tễ là môn cần học thuộc lòng các bài thuốc nhưng có rất nhiều bài thuốc gồm rất nhiều vị thuốc cần học, sau đây là kinh nghiệm học thuộc của sinh viên các khóa trường Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam. Nếu bạn nào có kinh nghiệm học thuộc các bài thuốc khác hay cách nhớ khác trong chuyên mục...

Cách nhớ bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý thang

Cách học thuộc bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý thang Long đởm tả can thang Sài chi đởm thảo hoàng cầm Sinh quy trạch tả sa tiền mộc thông Bạch đầu ông thang Hà Bá là Ông già đầu bạc mình trần cầm sen vàng Quyên tý thang Khương khương chích chích xích đương phòng

Cách học thuộc bài Bạch hổ thang, Đại, Tiểu thanh long thang, Nhân sâm bại độc tán

Cách học thuộc bài Bạch hổ thang, Đại, Tiểu thanh long thang, Nhân sâm bại độc tán Nhân sâm bại độc tán Nhân sâm bại độc bạch linh này Chỉ xác, sài hồ, khương, độc (hoạt) đây Xuyên khung, cát cánh, tiền hồ, thảo Sinh khương 3 lát, bạc hà cay Đại thanh long thang: Ma hoàng thang + thạch cao+sinh khương+đại táo. Tiểu thanh long thang Ma hoàng quế chi khương thược...

Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Việt tỳ thang Sinh mạch tán, Quy tỳ thang, Bổ trung ích khí thang

Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Việt tỳ thang Sinh mạch tán, Quy tỳ thang, Bổ trung ích khí thang Việt tỳ thang Việt tỳ ma thảo táo khương cao Muốn có Đại thanh chi hạnh vào Tiểu thanh ma quế khương thược thảo Ngũ vị tế tân bán hạ sao Bổ trung ích khí thang Sâm kỳ quy truật thảo trần sài thăng Hoặc Sâm kỳ quy truật thăng sài trần cam Sinh...

Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Tứ quân tử thang, Tứ vật thang, Sâm linh bạch truật tán

Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Tứ quân tử thang, Tứ vật thang, Sâm linh bạch truật tán Tứ quân tử thang Sâm linh truật thảo Tứ vật thang Khung quy thục thược Sâm linh bạch truật tán Tứ quân biển đậu hoài sơn Hạt sen ý dĩ sa nhân cát cánh

Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy ẩm, Thập toàn đại bổ

Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy ẩm, Thập toàn đại bổ Tiểu sài hồ thang Sài cầm sâm thảo bán khương tao (táo) Tiêu dao tán Tam bạch sài quy khương thảo Hữu quy ẩm Phụ quế trọng thục sơn sơn kỷ thảo

Cách nhớ học thuộc bài Tiểu kiến trung thang, Huyết phủ trục ứ, Bổ dương hoàn ngũ thang

Tiểu kiến trung thang Quế chi thang +di đường Huyết phủ trục ứ thang Tứ vật đào hồng+cát cánh(dẫn thuốc lên trên)+ngưu tất( xuống dưới)+sài hồ+chỉ thực+cam thảo Bổ dương hoàn ngũ thang Hồng hoa xích thược xuyên khung Đào nhân quy vỹ địa long hoàng kỳ

Cách học thuộc bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang, Đại thừa khí thang, Lý trung hoàn

Cách học thuộc bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang, Đại thừa khí thang, Lý trung hoàn Bán hạ bạch truật thiên ma thang Nhị trần thang+thiên ma bạch truật Đại thừa khí thang Tiêu thực hoàng hậu Lý trung hoàn Sâm khương truật thảo

cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán

Cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán Nhị trần thang Bán trần linh thảo Ôn đởm thang Nhị trần +trúc nhự chỉ thực Thanh khí hóa đờm hoàn Bán bán nhân nhân trần hoàng linh thực Bối mẫu qua lâu tán Trần linh cát cánh thiên hoa phấn

Cách học thuộc bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can tức phong thang

Cách nhớ bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can tức phong thang Độc hoạt tang ký sinh Độc phòng tang tế tần ngưu tất Đỗ trọng quế tâm bát trân bỏ truật Tam tý thang Độc hoạt tang ký sinh – tks+tục đoạn hoàng kỳ, thay thục địa thành sinh dịa Trấn can tức phong thang Ngưu huyền nhân xuyên thiên thảo.lục sinh: rồng rùa đá lúa...