Trang chủ Học thuộc bài thuốc

Học thuộc bài thuốc

  Cách nhớ, học thuộc các bài thuốc trong phương tễ

  Phương tễ là môn cần học thuộc lòng các bài thuốc nhưng có rất nhiều bài thuốc gồm rất nhiều vị thuốc cần học,...

  cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn,...

  Cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán Nhị trần thang Bán trần linh thảo Ôn...

  Cách học thuộc bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can...

  Cách nhớ bài Độc hoạt tang ký sinh, Tam tý thang, Trấn can tức phong thang Độc hoạt tang ký sinh Độc phòng tang tế tần...

  Cách nhớ bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý...

  Cách học thuộc bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý thang Long đởm tả can thang Sài chi đởm thảo hoàng...

  Cách học thuộc bài Bạch hổ thang, Đại, Tiểu thanh long thang, Nhân sâm...

  Cách học thuộc bài Bạch hổ thang, Đại, Tiểu thanh long thang, Nhân sâm bại độc tán Nhân sâm bại độc tán Nhân sâm bại độc...

  Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Việt tỳ thang Sinh mạch tán, Quy tỳ...

  Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Việt tỳ thang Sinh mạch tán, Quy tỳ thang, Bổ trung ích khí thang Việt tỳ thang Việt tỳ ma...

  Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Tứ quân tử thang, Tứ vật thang, Sâm...

  Cách nhớ, học thuộc bài thuốc Tứ quân tử thang, Tứ vật thang, Sâm linh bạch truật tán Tứ quân tử thang Sâm linh truật thảo Tứ...

  Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy...

  Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy ẩm, Thập toàn đại bổ Tiểu sài hồ thang Sài cầm sâm...

  Cách nhớ học thuộc bài Tiểu kiến trung thang, Huyết phủ trục ứ, Bổ...

  Tiểu kiến trung thang Quế chi thang +di đường Huyết phủ trục ứ thang Tứ vật đào hồng+cát cánh(dẫn thuốc lên trên)+ngưu tất( xuống dưới)+sài hồ+chỉ thực+cam...

  Cách học thuộc bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang, Đại thừa khí...

  Cách học thuộc bài Bán hạ bạch truật thiên ma thang, Đại thừa khí thang, Lý trung hoàn Bán hạ bạch truật thiên ma thang Nhị...