Search by category:

Tinh hoàn ẩn là một trong những bệnh lý thường gặp trong ngoại nhi tổng quát. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi năm có trên 120 trường hợp đến…