Search by category:

Suy nhược thần kinh còn gọi là bệnh Tâm căn suy nhược. Đây là một bệnh phổ biến nhất trong các bệnh Tâm căn (Nhóm bệnh tổn thương chức năng…

NGỪA THAI Sách ‘Sơn Hải Kinh’ là bộ sách thuốc chép vị thuốc xưa nhất, tục truyền ông Ba Ích soạn ra vào 2196 trước kỷ nguyên. Sách này ra…

NHĨ CAM Xuất xứ: sách ‘Chứng Trị Chuẩn Thằng’. Chứng Nhĩ Cam là tai chảy mủ mầu đen, lở loét, hôi thối. Chương ‘Ngoại Khoa Tâm Pháp Yếu Quyết’ sách…

NHĨ ĐINH Xuất xứ: sách ‘Dương Y Kinh Nghiệm Toàn Thư’. Là một dạng nhọt mọc ở phía ngoài tai. Nguyên nhân: Thường do hỏa độc ở Can Đởm bốc…

NHĨ ĐỈNH Xuất xứ: sách ‘Ngoại Khoa Chính Tông’. Trong lỗ tai có nhọt. Chứng: Trong lỗ tai có nhọt sưng lên, giống như hột táo, đầu nhỏ mà phình…

NHĨ DƯỠNG Xuất xứ: Sách ‘Y Quán’. Là trạng thái Tai Ngứa. Tương đương dạng Viêm Tai do trực khuẩn hoặc thấp chẩn ở lỗ tai. Nguyên nhân: Thường do…

NHĨ LẠN Xuất xứ: sách ‘Sang Y Kinh Nghiệm Toàn Thư, Q. 1’. Vành tai lở loét, chảy mủ lan tràn. Nguyên nhân: Đa số do thấp nhiệt ở Can…

NHĨ LŨ Tai chảy mủ ở phía trước hoặc sau tai. Chảy mủ ra phía trước tai, đa số do tiên thiên. Phát ở sau tai thường do bệnh ở…

NHĨ NỤC Xuất xứ: Sách ‘Y Tông Kim Giám’. Là trạng thái tai chảy máu. Mục ‘Ngoại Khoa Tâm Pháp Yếu Quyết’ sách ‘Y Tông Kim Giám’ viết: “Tai chảy…

NHĨ PHÁT Xuất xứ: Sách ‘Ngoại Khoa Khải Huyền’, Q. 4. Nguyên nhân: Do phong và nhiệt ở kinh thủ Thiếu dương Tam tiêu gây nên. Triệu chứng: Bệnh phát…