Trang chủ Bản thảo vấn đáp

Bản thảo vấn đáp

  CÂY VẤN VƯƠNG

  CÂY VẤN VƯƠNG

  0
    CÂY VẤN VƯƠNG 八仙草 (BÁT TIÊN THẢO) Bộ phận dùng:   Toàn bộ cây. Phân bố: Cây thích hợp sinh trưởng ở những vùng núi, khu rừng, vùng đất hoang sơ....
  QỦA MÍT

  QỦA MÍT

    QỦA MÍT 波羅蜜 BA LA MẬT (ABTOCARPUS IN FEGRIFOLIA FORST) Đọc thêm các tên khác : 伽结 那娑 阿 Năng già kết, Bà na sa, A tát đa Những tên này...
  Lá Thông có công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết!

  Lá Thông có công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết!

  Lá Thông có công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết! Tên khác: Tùng châm Tác dụng của Lá Thông là gì? Tác dụng của lá thông...

  Bản thảo vấn đáp câu 21 đến câu 25

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 21-25 21. Hỏi:Phàm vị chua đeu hay sinh tân (nước miếng), đó là thuyết nào ? Đáp:Tân sinh ở...

  Bản thảo vấn đáp vấn đề 17-20

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 17-20 17. Hỏi: Thuốc có vị đắng để tả Hỏa, phần nhiều sắc vàng, vì sao vậy ? Đáp:Vàng...

  Bản thảo vấn đáp câu hỏi 13-16

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 13-16 13. Hỏi: CAM THẢO vào Tỳ vì sinh ở Cam Túc. BẠCH TRUẬT chính bổ Tỳ thổ, vì...

  sách đông y bản thảo vấn đáp câu 9-12

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 9-12 9. Hỏi:Vào khí phận, vào huyết phận, chưa rõ được lý, xin nói lại. Đáp: Thấm nhuần thiên thuỷ...

  Bản thảo vấn đáp câu 5-8

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 5-8 5.Hỏi:Vật đều có tính. Sở dĩ thành tính như vậy, tại sao?. ĐÁP: Thành tính như vậy, do...

  Bản thảo vấn đáp phần mở đầu

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP Quyển thượng 1.Hỏi: Thuốc là các thứ sâu bọ, đất, đá, cỏ, cây, rễ, vỏ, đối với người là khác loài mà...

  Đường Tôn Hải và Bản thảo vấn đáp

  ĐƯỜNG TÔNG HẢI (1862 – 1918) Đường Tông Hải, tự Dung Xuyên, người Tứ Xuyên, Bành Huyện, thầy thuốc trứ danh cuối đời Thanh. Ông từ...

  Bản thảo vấn đáp quyển hạ câu 5-8′

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP QUYỂN HẠ CÂU 5-8' 5.Hỏi:Bàn về sáu khí, chưa có thuyết như vậy. Tôi hãy còn ngờ vực, thử nói rỏ...

  Bản thảo vấn đáp quyển hạ câu 1-4

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP Quyển hạ 1.Hỏi: Sách Lôi-công-bào-chế chuyên nói về phép chế thuốc có ý nói nếu không chế thì không dùng được....

  Bản thảo vấn đáp phần cuối quyển thượng

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 40-45 40. Hỏi:Thân, cộng của cây thuốc ở giữa gốc và ngọn, nơi không thăng không giáng, chủ hoà,...

  Bản thảo vấn đáp phần câu 31-39

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 31-39 31. Hỏi:Đều là giáng khí, sao Hạnh-nhân, Đình-lịch vào phế, mà Chỉ-xác, Hậu-phác vào Tỳ-vị? Đáp:Đình-lịch, Hạnh-nhân sắc...

  Bản thảo vấn đáp – đường tôn hải câu 26-30

  BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 26-30 26. Hỏi: Bản Thảo nói: Thuốc đi lên lấy muối chế thì đi xuống được, thuốc đi xuống,...