Trang chủ Xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu

  Xét nghiệm Tủy đồ

  TB non, trung gian, bình thương

  Chỉ số dịch não tủy bình thường

  Dịch não tuỷ Đơn vị Đẻ non Sơ sinh Trẻ nhỏ Thanh niên Người lớn Thành phần tế bào: Không mà và trong Đa nhân Số lượng/l (số lượng/mm3) 0-100x106 (0-100) 0-70x106 (0-70) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Lympho bào Số lượng/l (số lượng/mm3) 0-25x106 (0-25) 0-20x106 (0-20) 0-5x106 (0-5) 0-5x106 (0-5) 0-5x106 (0-5) Hồng cầu Số...

  Test dung nạp glucose

  Test dung nạp glucose Glucose mao mạch (mmol/l) Glucose tĩnh mạch (mmol/l) Tiểu đường Khi đói >8.0 >8.0 2 giờ sau glucose >12.2 >11.0 Rối loạn dung nạp đường Khi đói <8.0 <8.0 2 giờ sau glucose 8.9-12.2 8.0-11.0

  Giá trị bình thường của máu – sinh hóa máu

  Giá trị bình thường của máu – sinh hóa máu Phân tích Giới hạn điều trị Đơn vị Ống nghiệm* a1-Acid glycoprotein 0.55-1.40 g/l £ a1-antitrypsin (a1-AT) 1.1-2.3 g/l £ a1-Antitrypsin phenotype ¢ a2-Macroglobulin 0.7-2.4 g/l £ lang=VI ƯCMC(ức chế men chuyển) Nam 18-66 U/l ¢ Nữ...

  Các giá trị bình thường của Huyết học – máu

  Huyết học Thử nghiệm Giới hạn Đơn vị Ống nghiệm* Công thức máu ˜ Hb: Haemoglobin Nam 12.5 – 18.0 g/dl ˜ Nữ 11.5-16.0 g/dl ˜ HC: Hồng cầu Nam 4.50-6.00 1012/l ˜ Nữ 3.60-5.60 1012/l ˜ MCV: Thể tích tế bào (TB) trung bình...

  Giá trị bình thường của xét nghiệm chức năng gan

  Hầu hết các loại bệnh gan Nghiện rượu lâu ngày, viêm tuỵ cấp, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, các thuốc tạo ra enzyme
  error: Content is protected !!