Trang chủ Xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu

  Xét nghiệm Tủy đồ

  0
  TB non, trung gian, bình thương

  Chỉ số dịch não tủy bình thường

  0
  Dịch não tuỷ Đơn vị Đẻ non Sơ sinh Trẻ nhỏ Thanh niên Người lớn Thành phần tế bào: Không mà và trong Đa nhân Số lượng/l (số lượng/mm3) 0-100x106 (0-100) 0-70x106 (0-70) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Lympho bào Số lượng/l (số lượng/mm3) 0-25x106 (0-25) 0-20x106 (0-20) 0-5x106 (0-5) 0-5x106 (0-5) 0-5x106 (0-5) Hồng cầu Số...

  Test dung nạp glucose

  0
  Test dung nạp glucose Glucose mao mạch (mmol/l) Glucose tĩnh mạch (mmol/l) Tiểu đường Khi đói >8.0 >8.0 2 giờ sau glucose >12.2 >11.0 Rối loạn dung nạp đường Khi đói <8.0 <8.0 2 giờ sau glucose 8.9-12.2 8.0-11.0

  Giá trị bình thường của máu – sinh hóa máu

  0
  Giá trị bình thường của máu – sinh hóa máu Phân tích Giới hạn điều trị Đơn vị Ống nghiệm* a1-Acid glycoprotein 0.55-1.40 g/l £ a1-antitrypsin (a1-AT) 1.1-2.3 g/l £ a1-Antitrypsin phenotype ¢ a2-Macroglobulin 0.7-2.4 g/l £ lang=VI ƯCMC(ức chế men chuyển) Nam 18-66 U/l ¢ Nữ...

  Các giá trị bình thường của Huyết học – máu

  0
  Huyết học Thử nghiệm Giới hạn Đơn vị Ống nghiệm* Công thức máu ˜ Hb: Haemoglobin Nam 12.5 – 18.0 g/dl ˜ Nữ 11.5-16.0 g/dl ˜ HC: Hồng cầu Nam 4.50-6.00 1012/l ˜ Nữ 3.60-5.60 1012/l ˜ MCV: Thể tích tế bào (TB) trung bình...

  Giá trị bình thường của xét nghiệm chức năng gan

  0
  Hầu hết các loại bệnh gan Nghiện rượu lâu ngày, viêm tuỵ cấp, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, các thuốc tạo ra enzyme