Trang chủ Kinh lạc

Kinh lạc

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT

  0
  A THỊ HUYỆT 阿是穴 (Ashi,Points E Shi, E Shi Point, Bu Ding Xue, Tian Ying Xue.) A Thị huyệt là gì? A Thị huyệt là điểm nhạy...
  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

  0
    THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA PHÉP DƯỠNG SINH VỚI TUỔI THỌ CON NGƯỜI A- NGUYÊN VĂN: Thượng cổ chi nhãn, kỳ tri đạo giả, pháp vu...

  KỲ KINH BÁT MẠCH TRONG CHÂM CỨU

  0
  KỲ KINH BÁT MẠCH Tám mạch khác kinh (Kỳ kinh bát mạch) bao gồm các mạch: Mạch Xung Mạch âm kiểu Mạch Đới Mạch Dương kiểu Mạch Đốc Mạch âm duy Mạch...

  Lộ Trình Và Hội Chứng Bệnh Của 12 Kinh Chính Trong Châm Cứu

  0
  LỘ TRÌNH VÀ HỘI CHỨNG BỆNH CỦA 12 KINH CHÍNH ĐẠI CƯƠNG Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: Ba kinh...

  Kỳ kinh bát mạch

  0
  Kỳ kinh bát mạch 1- Nguồn Gốc Kỳ Kinh Bát Mạch Nguồn gốc của Kỳ Kinh Bát Mạch bắt nguồn từ sách Nội Kinh (Linh Khu,...

  Cách vận dụng biệt lạc trong châm cứu

  0
  BIỆT LẠC (LẠC MẠCH) VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Biệt lạc là các đường dẫn truyền khí huyết, xuất phát từ các lạc huyệt của...

  Quan Niệm Của Y Học Hiện Đại Về Hệ Kinh Lạc

  0
  QUAN NIỆM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ HỆ KINH LẠC Giới khoa học ngày nay chưa có thống nhất về sự hiện hữu của...

  Tác Dụng Của Kinh Mạch

  0
  Tác Dụng Của Kinh Mạch A- Về Sinh Lý: 1- Kinh lạc có chức năng vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân. - Thiên 'Kinh Mạch'...

  Kinh biệt và cách vận dụng

  0
  KINH BIỆT VÀ CÁCH VẬN DỤNG Mười hai kinh biệt được xếp chung vào nhóm kinh mạch. Tuy nhiên nó tạo thành hệ thống đường đặc...

  Vai trò của hệkinh lạc trong châm cứu

  0
  VAI TRÒ CỦA HỆ KINH LẠC SINH LÝ BÌNH THƯỜNG Cơ thể con người được cấu tạo bởi: ngũ tạng, lục phủ, phủ khác thường (kỳ...

  Các huyệt trên mạch nhâm

  0
  MẠCH NHÂM Trung cực Mộ huyệt của Bàng quang. Vị trí: đường giữa bụng, bờ trên xương mu đo lên 1 thốn (rốn xuống 4 thốn). Tác dụng:...

  3 kinh cân âm ở tay

  0
  3 KINH CÂN ÂM Ở TAY KINH CÂN PHẾ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc ngón cái (thiếu thương), chạy theo đường kinh chính...

  Học thuyết kinh lạc trong châm cứu

  0
  Học thuyết kinh lạc Học thuyết Kinh lạc, cũng như những học thuyết âm dương, Ngũ hành, Tạng phủ, Dinh, Vệ, Khí, Huyết... là một...

  Các huyệt trên kinh can

  0
  KINH CAN Đại đôn Tỉnh mộc huyệt của Can. Huyệt còn có tên thủy tuyền, đại thuận. Vị trí: huyệt ở trên đầu ngón chân cái, cách...

  3 kinh cân dương ở tay

  0
  3 KINH CÂN DƯƠNG Ở TAY KINH CÂN TIỂU TRƯỜNG Lộ trình đường kinh Xuất phát từ góc trong gốc móng út (thiếu xung), gắn vào cạnh...

  Các huyệt trên kinh đởm

  0
  KINH ĐỞM Phong trì Hội của thủ túc thiếu dương và Dương duy mạch. Vị trí: dưới đáy hộp sọ, bờ trong cơ ức đòn chũm và...

  3 kinh cân âm ở chân

  0
  3 KINH CÂN ÂM Ở CHÂN KINH CÂN TỲ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc trong gốc ngón cái (huyệt ẩn bạch), chạy đến mắt cá...

  Các huyệt trên kinh tam tiêu

  0
  KINH TAM TIÊU Quan xung Tỉnh kim huyệt của Tam tiêu. Vị trí: huyệt ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và lưng bàn tay của...

  3 kinh cân dương ở chân

  0
  3 KINH CÂN DƯƠNG Ở CHÂN KINH CÂN BÀNG QUANG Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc móng út (chí âm), đến mắt cá ngoài...

  Các huyệt trên kinh tâm bào

  0
  KINH TÂM BÀO Khúc trạch Hợp thủy huyệt của Tâm bào. Vị trí: huyệt nằm ở bờ trong tấm gân cơ 2 đầu, trên nếp gấp khuỷu...