Trang chủ Kinh lạc

Kinh lạc

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT 阿是穴 (Ashi,Points E Shi, E Shi Point, Bu Ding Xue, Tian Ying Xue.) A Thị huyệt là gì? A Thị huyệt là điểm nhạy...
  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

    THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA PHÉP DƯỠNG SINH VỚI TUỔI THỌ CON NGƯỜI A- NGUYÊN VĂN: Thượng cổ chi nhãn, kỳ tri đạo giả, pháp vu...

  Các huyệt trên kinh tiểu trường

  KINH TIỂU TRƯỜNG Thiếu trạch Tỉnh kim huyệt của Tiểu trường. Huyệt này còn có tên tiểu cát. Vị trí: huyệt nằm ở nơi tiếp giáp giữa...

  Kinh (Thủ Thái Dương) Tiểu Trường Trong Châm Cứu

  Kinh (Thủ thái dương) tiểu trường Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ góc trong gốc móng ngón tay thứ 5, chạy dọc theo đường nối...

  Các huyệt trên kinh tâm

  KINH TÂM Thiếu hải Hợp thủy huyệt của Tâm. Huyệt còn có tên khúc tiết. Vị trí: cuối nếp gấp trong nếp khuỷu tay. Tác dụng: sơ tâm...

  Kinh (Thủ thiếu âm) tâm trong châm cứu

  Kinh (Thủ thiếu âm) tâm Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ Tâm phân làm 3 nhánh: Một nhánh qua cơ hoành liên lạc với Tiểu trường. Một...

  Các huyệt trên kinh tỳ

  KINH TỲ Ẩn bạch Tỉnh mộc huyệt của Tỳ. Huyệt còn có tên quỷ luật, quỷ lũy, quỷ nhãn. Vị trí: ở góc trong gốc móng chân...

  Kinh (túc thái âm) tỳ trong châm cứu

  Kinh (Túc thái âm) tỳ Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ góc trong gốc móng chân cái, chạy dọc theo đường nối da mu bàn...

  Các huyệt trên kinh vị

  CÁC HUYỆT TRÊN KINH KINH VỊ Địa thương Huyệt hội của kinh dương minh ở tay và chân với mạch Dương kiểu. Huyệt này còn có...

  Kinh (Túc Dương Minh) Vị Trong Châm Cứu

  Kinh (Túc dương minh) vị Lộ trình đường kinh Khởi đầu từ chỗ lõm ở hai bên sống mũi lên khóe mắt trong (giao với kinh...

  Các huyệt trên kinh đại trường

  KINH ĐẠI TRƯỜNG Thương dương Tỉnh kim huyệt của Đại trường Huyệt này còn có tên tuyệt dương. Vị trí: chỗ gặp nhau của đường tiếp giáp...

  Kinh (Thủ Dương Minh) Đại Trường

  Kinh (Thủ dương minh) đại trường Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ góc ngoài gốc móng trỏ, chạy dọc theo bờ ngón trỏ, đi qua...

  Các huyệt trên kinh phế

  KINH PHẾ Trung phủ Mộ của Phế, hội huyệt của 2 kinh thái âm của tay và chân. Huyệt này còn có tên ưng du, ưng...

  Kinh (Thủ Thái Âm) Phế Trong Châm Cứu

  Kinh (thủ thái âm) phế Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ trung tiêu (vị) vòng xuống đại trường, vòng lên dạ dày (môn vị, tâm...

  KỲ KINH BÁT MẠCH TRONG CHÂM CỨU

  KỲ KINH BÁT MẠCH Tám mạch khác kinh (Kỳ kinh bát mạch) bao gồm các mạch: Mạch Xung Mạch âm kiểu Mạch Đới Mạch Dương kiểu Mạch Đốc Mạch âm duy Mạch...

  Lộ Trình Và Hội Chứng Bệnh Của 12 Kinh Chính Trong Châm Cứu

  LỘ TRÌNH VÀ HỘI CHỨNG BỆNH CỦA 12 KINH CHÍNH ĐẠI CƯƠNG Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: Ba kinh...

  Kỳ kinh bát mạch

  Kỳ kinh bát mạch 1- Nguồn Gốc Kỳ Kinh Bát Mạch Nguồn gốc của Kỳ Kinh Bát Mạch bắt nguồn từ sách Nội Kinh (Linh Khu,...

  Cách vận dụng biệt lạc trong châm cứu

  BIỆT LẠC (LẠC MẠCH) VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Biệt lạc là các đường dẫn truyền khí huyết, xuất phát từ các lạc huyệt của...

  Quan Niệm Của Y Học Hiện Đại Về Hệ Kinh Lạc

  QUAN NIỆM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ HỆ KINH LẠC Giới khoa học ngày nay chưa có thống nhất về sự hiện hữu của...

  Tác Dụng Của Kinh Mạch

  Tác Dụng Của Kinh Mạch A- Về Sinh Lý: 1- Kinh lạc có chức năng vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân. - Thiên 'Kinh Mạch'...
  error: Content is protected !!