Trang chủ Kinh lạc

Kinh lạc

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT

  A THỊ HUYỆT 阿是穴 (Ashi,Points E Shi, E Shi Point, Bu Ding Xue, Tian Ying Xue.) A Thị huyệt là gì? A Thị huyệt là điểm nhạy...
  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

  THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

    THUẬT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA PHÉP DƯỠNG SINH VỚI TUỔI THỌ CON NGƯỜI A- NGUYÊN VĂN: Thượng cổ chi nhãn, kỳ tri đạo giả, pháp vu...

  Các huyệt trên kinh đại trường

  KINH ĐẠI TRƯỜNG Thương dương Tỉnh kim huyệt của Đại trường Huyệt này còn có tên tuyệt dương. Vị trí: chỗ gặp nhau của đường tiếp giáp...

  Kinh (Thủ Dương Minh) Đại Trường

  Kinh (Thủ dương minh) đại trường Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ góc ngoài gốc móng trỏ, chạy dọc theo bờ ngón trỏ, đi qua...

  Các huyệt trên kinh phế

  KINH PHẾ Trung phủ Mộ của Phế, hội huyệt của 2 kinh thái âm của tay và chân. Huyệt này còn có tên ưng du, ưng...

  Kinh (Thủ Thái Âm) Phế Trong Châm Cứu

  Kinh (thủ thái âm) phế Lộ trình đường kinh Bắt đầu từ trung tiêu (vị) vòng xuống đại trường, vòng lên dạ dày (môn vị, tâm...

  KỲ KINH BÁT MẠCH TRONG CHÂM CỨU

  KỲ KINH BÁT MẠCH Tám mạch khác kinh (Kỳ kinh bát mạch) bao gồm các mạch: Mạch Xung Mạch âm kiểu Mạch Đới Mạch Dương kiểu Mạch Đốc Mạch âm duy Mạch...

  Lộ Trình Và Hội Chứng Bệnh Của 12 Kinh Chính Trong Châm Cứu

  LỘ TRÌNH VÀ HỘI CHỨNG BỆNH CỦA 12 KINH CHÍNH ĐẠI CƯƠNG Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: Ba kinh...

  Kỳ kinh bát mạch

  Kỳ kinh bát mạch 1- Nguồn Gốc Kỳ Kinh Bát Mạch Nguồn gốc của Kỳ Kinh Bát Mạch bắt nguồn từ sách Nội Kinh (Linh Khu,...

  Cách vận dụng biệt lạc trong châm cứu

  BIỆT LẠC (LẠC MẠCH) VÀ CÁCH VẬN DỤNG ĐẠI CƯƠNG Biệt lạc là các đường dẫn truyền khí huyết, xuất phát từ các lạc huyệt của...

  Quan Niệm Của Y Học Hiện Đại Về Hệ Kinh Lạc

  QUAN NIỆM CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI VỀ HỆ KINH LẠC Giới khoa học ngày nay chưa có thống nhất về sự hiện hữu của...

  Tác Dụng Của Kinh Mạch

  Tác Dụng Của Kinh Mạch A- Về Sinh Lý: 1- Kinh lạc có chức năng vận hành khí huyết nuôi dưỡng toàn thân. - Thiên 'Kinh Mạch'...

  Kinh biệt và cách vận dụng

  KINH BIỆT VÀ CÁCH VẬN DỤNG Mười hai kinh biệt được xếp chung vào nhóm kinh mạch. Tuy nhiên nó tạo thành hệ thống đường đặc...

  Vai trò của hệkinh lạc trong châm cứu

  VAI TRÒ CỦA HỆ KINH LẠC SINH LÝ BÌNH THƯỜNG Cơ thể con người được cấu tạo bởi: ngũ tạng, lục phủ, phủ khác thường (kỳ...

  Các huyệt trên mạch nhâm

  MẠCH NHÂM Trung cực Mộ huyệt của Bàng quang. Vị trí: đường giữa bụng, bờ trên xương mu đo lên 1 thốn (rốn xuống 4 thốn). Tác dụng:...

  3 kinh cân âm ở tay

  3 KINH CÂN ÂM Ở TAY KINH CÂN PHẾ Lộ trình đường kinh Xuất phát góc ngoài gốc ngón cái (thiếu thương), chạy theo đường kinh chính...

  Học thuyết kinh lạc trong châm cứu

  Học thuyết kinh lạc Học thuyết Kinh lạc, cũng như những học thuyết âm dương, Ngũ hành, Tạng phủ, Dinh, Vệ, Khí, Huyết... là một...

  Các huyệt trên kinh can

  KINH CAN Đại đôn Tỉnh mộc huyệt của Can. Huyệt còn có tên thủy tuyền, đại thuận. Vị trí: huyệt ở trên đầu ngón chân cái, cách...

  3 kinh cân dương ở tay

  3 KINH CÂN DƯƠNG Ở TAY KINH CÂN TIỂU TRƯỜNG Lộ trình đường kinh Xuất phát từ góc trong gốc móng út (thiếu xung), gắn vào cạnh...

  Các huyệt trên kinh đởm

  KINH ĐỞM Phong trì Hội của thủ túc thiếu dương và Dương duy mạch. Vị trí: dưới đáy hộp sọ, bờ trong cơ ức đòn chũm và...
  error: Content is protected !!