Search by category:

Lời Thề Hippocrate và Đạo Đức Ngành Y Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để…