Trang chủ Y lý y học cổ truyền

Y lý y học cổ truyền

  TẠNG TÂM VỚI TỰ NHIÊN

  TẠNG TÂM VỚI TỰ NHIÊN

      TẠNG TÂM VỚI TỰ NHIÊN 心脏与自然 Con người tương ứng với giới tự nhiên, tất thảy các biến hoá tự nhiên đều ảnh hưởng trực tiếp...
  TẠNG TÂM VỚI MẶT VÀ LƯỠI

  TẠNG TÂM VỚI MẶT VÀ LƯỠI

      TẠNG TÂM VỚI MẶT VÀ LƯỠI 1. Tầm với mặt: Tâm tươi tốt lên mặt, tươi tốt có nghĩa là vinh hoa tươi tốt sáng sủa,...
  CÔNG NĂNG CỦA TẠNG TÂM

  CÔNG NĂNG CỦA TẠNG TÂM

      CÔNG NĂNG CỦA TẠNG TÂM I - Tâm chủ về huyết mạch: Chủ có ý là chủ trì quản lý, huyết là chỉ huyết dịch, là...
  ĐẶC TÍNH CỦA TẠNG TÂM

  ĐẶC TÍNH CỦA TẠNG TÂM

  ĐẶC TÍNH CỦA TẠNG TÂM I. Tâm chủ dương khí: Vị trí của Tâm ở trong ngực, ở phía trên cách mà gần phía sau lưng,...
  TẠNG TÂM

  TẠNG TÂM

      TẠNG TÂM Tâm là một trong năm Tạng, vị trí ở ngực bên trái, bên ngoài có Tâm bào bảo vệ, Tâm nằm ở trên...
   Thuộc tính ngữ hành của Tạng Tâm

   Thuộc tính ngũ hành của Tạng Tâm

       Thuộc tính ngũ hành của Tạng Tâm 心臟的五行屬性 Thuộc tính ngữ hành của Tâm là hoả, hoả ở trong ngũ hành, có đầy đủ để sưởi...
  Thuộc tính Âm Dương của Tạng Tâm

  Thuộc tính Âm Dương của Tạng Tâm

      Thuộc tính Âm Dương của Tạng Tâm  心臟的陰陽屬性 Tâm là một trong năm tạng, năm tạng có công năng sinh lý, có hoá sinh và trữ...
  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

    CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH CHƯ MẠCH CHỦ BỆNH 諸脈主病 Phiên âm Nhất mạch nhât hình, Cac hữu chủ bệnh Sô mạch tương kiêm, Tác kiến chu chúng,...
  Bệnh chứng của kinh Dương minh

  Bệnh chứng của kinh Dương minh

   Bệnh chứng của kinh Dương minh 陽明經病症 Bệnh Dương minh do Thái dương chuyền kinh mà đến, biểu hiện là vị trường thực nhiệt, phân làm...
  Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương 太陽經病症 Bệnh Thái dương chia ra làm 2 loại chủ yếu là “Chứng của kinh" và “Chứng của phủ”. a. Thái...
  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN Chán đoán của Đỏng y bao gôm 4 phương pháp: vấn chân, Vọng chán, Văn chan và Thiết chẩn, gọi tắt là tứ...
  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

   QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU Quan hệ giữa tạng với tạng, giừa phủ với phủ, giữa tạng với phú mật thiết khác thường....
  Tạng Can và Phủ Đởm

  Tạng Can và Phủ Đởm

  Tạng Can và Phủ Đởm a. Sinh lý và bệnh lý tạng can: - Can chủ sơ tiết: Can có tác dụng thăng phát, thâu tiết ,...
  SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ

  SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ

   SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ Cơ thể con người là chỉnh thể, giữa ngũ tạng và lục phủ có mối quan...
  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ

  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ

  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ Học thuyết Tạng phủ là một bộ phận quan trọng cấu thành lý luận cúa Đông y. Học thuyết này xuất...
  TINH - KHÍ – THẦN

  TINH – KHÍ – THẦN

  TINH - KHÍ – THẦN TINH Tinh là vât chát tinh vi nói chung, là vật chất cấu thành cơ thê và nuôi dưỡng cơ thể....
  Khái quát về học thuyết Ngũ hành

  Khái quát về học thuyết Ngũ hành

  Khái quát về học thuyết Ngũ hành Thời cổ, triết học cho rằng Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thuỷ là vật chất...
  Khái quát về học thuyết Âm Dương

  Khái quát về học thuyết Âm Dương

  Khái quát về học thuyết Âm Dương   Học thuyết âm dương đề cập đến quan niệm mâu thuẫn của các hiện tượng sinh lý,...
  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT

  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT

  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT A- NGUYÊN VĂN : uất(1)chi thậm giả, trị chi nại hà ? Mộc uất đạt(2ichi, hỏa uất phát(3)chi, thổ uất đoạt(4)chi, kim uất...
  VỌNG SẮC TRẠCH

  VỌNG SẮC TRẠCH

  VỌNG SẮC TRẠCH A- NGUYÊN VĂN : Phù tinh minh(1)ngũ sắc giả, khí chi hoa dã. Xích dục như bạch quả chu(2), bất dục nhưgiả(3); Bạch...
  error: Content is protected !!