Trang chủ Y lý y học cổ truyền

Y lý y học cổ truyền

  Mối quan hệ giữa Tạng Tâm với Tạng Thận

      Mối quan hệ giữa Tạng Tâm với Tạng Thận 心脏与肾脏关系 Quan hệ của hai tạng Tâm Thận chủ yếu bao quát ở ba phương diện. Một...

  Mối quan hệ giữa Tạng Tâm với Tạng Tỳ

      Mối quan hệ giữa Tạng Tâm với Tạng Tỳ 心脏与脾脏之间的关系 Tâm chủ về huyết, tàng thần, Tỳ chủ về thống huyết, là nguồn hoá sinh ra...

  PHƯƠNG CÁCH DÙNG MỒI NGẢI ĐỂ CỨU

      PHƯƠNG CÁCH DÙNG MỒI NGẢI ĐỂ CỨU 1. Thuốc và cách chế Thuốc cứu là lá ngải để lâu năm cho vào cối giã nhỏ thành...

  Xem Chỉ văn Ngón tay Trẻ em

      Xem Chỉ văn Ngón tay Trẻ em 小儿指紋 (chỉ văn) Văn ngón tay là tĩnh mạch nhỏ nổi ở mặt ngoài ngón tay trỏ (phía xương quay)....

  Bệnh chứng của kinh Tâm

    Bệnh chứng của kinh Tâm 心經的病症 Thiên Kinh mạch sách Linh Khu nói: "Thị động trì sinh đau Tim, họng khô khát muốn uống nước, các...

  TẠNG TÂM VỚI KINH LẠC

      TẠNG TÂM VỚI KINH LẠC 心脏與经给 1-Đường tuấn hành kinh mạch của Tâm: Túc tý thập nhất mạch cứu kinh nói: "Túc Thiếu âm (ôn mạch) theo...

  Tạng Tâm với Đất đai khu vực

      Tạng Tâm với Đất đai khu vực 心與地域 Con người sinh hoạt trong giới tự nhiên, mà sinh lý bệnh lý lúc nào cũng thay đổi...

  Tạng Tâm với năm tháng ngày giờ

      Tạng Tâm với năm tháng ngày giờ 心與年月日 Trên mối quan hộ của Tâm với tự nhiên, ngoài sinh lý và bệnh lý của Tâm tuỳ...

  TẠNG TÂM VỚI TỰ NHIÊN

      TẠNG TÂM VỚI TỰ NHIÊN 心脏与自然 Con người tương ứng với giới tự nhiên, tất thảy các biến hoá tự nhiên đều ảnh hưởng trực tiếp...

  TẠNG TÂM VỚI MẶT VÀ LƯỠI

      TẠNG TÂM VỚI MẶT VÀ LƯỠI 1. Tầm với mặt: Tâm tươi tốt lên mặt, tươi tốt có nghĩa là vinh hoa tươi tốt sáng sủa,...

  CÔNG NĂNG CỦA TẠNG TÂM

      CÔNG NĂNG CỦA TẠNG TÂM I - Tâm chủ về huyết mạch: Chủ có ý là chủ trì quản lý, huyết là chỉ huyết dịch, là...

  ĐẶC TÍNH CỦA TẠNG TÂM

  ĐẶC TÍNH CỦA TẠNG TÂM I. Tâm chủ dương khí: Vị trí của Tâm ở trong ngực, ở phía trên cách mà gần phía sau lưng,...

  TẠNG TÂM

      TẠNG TÂM Tâm là một trong năm Tạng, vị trí ở ngực bên trái, bên ngoài có Tâm bào bảo vệ, Tâm nằm ở trên...

   Thuộc tính ngũ hành của Tạng Tâm

       Thuộc tính ngũ hành của Tạng Tâm 心臟的五行屬性 Thuộc tính ngữ hành của Tâm là hoả, hoả ở trong ngũ hành, có đầy đủ để sưởi...

  Thuộc tính Âm Dương của Tạng Tâm

      Thuộc tính Âm Dương của Tạng Tâm  心臟的陰陽屬性 Tâm là một trong năm tạng, năm tạng có công năng sinh lý, có hoá sinh và trữ...
  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

    CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH CHƯ MẠCH CHỦ BỆNH 諸脈主病 Phiên âm Nhất mạch nhât hình, Cac hữu chủ bệnh Sô mạch tương kiêm, Tác kiến chu chúng,...
  Bệnh chứng của kinh Dương minh

  Bệnh chứng của kinh Dương minh

   Bệnh chứng của kinh Dương minh 陽明經病症 Bệnh Dương minh do Thái dương chuyền kinh mà đến, biểu hiện là vị trường thực nhiệt, phân làm...
  Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương 太陽經病症 Bệnh Thái dương chia ra làm 2 loại chủ yếu là “Chứng của kinh" và “Chứng của phủ”. a. Thái...
  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN Chán đoán của Đỏng y bao gôm 4 phương pháp: vấn chân, Vọng chán, Văn chan và Thiết chẩn, gọi tắt là tứ...
  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

   QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU Quan hệ giữa tạng với tạng, giừa phủ với phủ, giữa tạng với phú mật thiết khác thường....