Search by category:

Bách hợp cùng Bạch vi CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bách hợp cùng bạch vi đều là thuốc thanh nhiệt, ích âm. Trừ phiền. an thần. Nhưng bạch vi đắng. mặn.…

Bạch chỉ và Kinh giới CÔNG DỤNG KHÁC NHAU Bạch chỉ và kinh giới đều là vị thuốc cay, ôn để giải biểu không phải chỉ có vào khí phận,…

Bạch liễm cùng Lậu lô Công hiệu dùng khác nhau Bạch liễm cùng lậu lô đều có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, bài nùng, trừ thấp, sát…

Bạch tiền cùng Tiền hồ CÔNG HIỆU KHÁC NHAU. Bạch tiền cùng tiền hồ đều là thuốc chỉ khái, bỉnh suyễn, hóa đàm cũng đều có công dụng giáng khí,…

Bội lan và Trạch lan CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bội lan và trạch lan cùng một loại mà có hai giống, dùng lý khí khử thấp, tiêu đàm công dụng…

Chi tử cùng Hoàng liên CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chi tử và hoàng liêu đều là thuốc đắng, hàn, đều có công dụng thanh nhiệt, giáng hỏa, lương huyết giải…

Chi tử cùng Trúc diệp CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chi tử và trúc diệp đều là vị thuốc thanh nhiệt- trừ phiền, lợi tiểu. Nhưng xét kỹ chii tử đắng…

Chư linh cùng Trạch tả CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chư linh và Trạch tà đều vào thận và bàng quang kinh, đều có tác dụng thanh nhiệt lợi thủy. Nhưng…

Cát căn cùng Hà diệp CÔNG DỤNG KHÁC NHAU Cát căn cùng Hà diệp đều là thuốc thanh nhiệt, đều có tác dụng thăng phát dương khí. Nhưng cát căn…

Cúc hoa cùng Mộc tặc CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Cúc hoa và mộc tặc đều là vị thuốc sơ tán phong nhiệt, làm sáng mắt. Nhưng cúc hoa hơi hàn,…