Trang chủ Trung dược lâm sàng

Trung dược lâm sàng

  A giao cùng Lộc giác giao trong trung dược lâm sàng

  A giao cùng Lộc giác giao CÔNG HIỆU KHÁC NHAU A giao và lộc giác giao là những vị thuốc đại bổ và rất có tình...

  Bách hợp cùng Bạch vi

  Bách hợp cùng Bạch vi CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bách hợp cùng bạch vi đều là thuốc thanh nhiệt, ích âm. Trừ phiền. an thần. Nhưng...

  Bàng đại hải cùng Cát cánh

  Bàng đại hải cùng Cát cánh CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bàng đại hải cùng cát cánh đều dùng khai khí thanh phế, giải độc, lợi yết...

  Bạch chỉ và Kinh giới

  Bạch chỉ và Kinh giới CÔNG DỤNG KHÁC NHAU Bạch chỉ và kinh giới đều là vị thuốc cay, ôn để giải biểu không phải chỉ...

  Bạch liễm cùng Lậu lô

  Bạch liễm cùng Lậu lô Công hiệu dùng khác nhau Bạch liễm cùng lậu lô đều có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, bài...

  Bạch thược cùng Xích thược

  Bạch thược cùng Xích thược CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bạch thược và xích thược dùng chữa bệnh Can, tính vị tương tự Nhưng xích thược công dụng...

  Bạch tiền cùng Tiền hồ

  Bạch tiền cùng Tiền hồ CÔNG HIỆU KHÁC NHAU. Bạch tiền cùng tiền hồ đều là thuốc chỉ khái, bỉnh suyễn, hóa đàm cũng đều có...

  Bạch truật cùng Thương truật

  Bạch truật cùng Thương truật CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bạch truật cùng thương truật đều táo thấp kiện tỳ. Nhưng bạch truật tính hoãn, không táo,...

  Bạch tật lê cùng Sa uyển tật lê

  Bạch tật lê cùng Sa uyển tật lê CÔNG DỤNG KHÁC NHAU Bạch tật lê cùng sa uyển tật lê đều có tên gọi là tật...

  Sách trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

  TRUNG DƯỢC LÂM SÀNG GIÁM DỤNG CHỈ MÊ TỰ ĐỀ TỰA Mỗi bệnh có riêng một phương thuốc chữa bệnh Mỗi phương thuốc có một vị thuốc Mỗi...

  Bồ công anh cùng Tử hoa địa đinh

  Bồ công anh cùng Tử hoa địa đinh CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bồ công anh thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng, tán kích cùng với tử...

  Bội lan và Trạch lan

  Bội lan và Trạch lan CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Bội lan và trạch lan cùng một loại mà có hai giống, dùng lý khí khử thấp,...

  Can khương cùng Sinh khương

  Can khương cùng Sinh khương CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Can khương khí vị cay, nóng. Nó giữ ở một nơi, chứ không chạy. Dùng để ôn...

  Chi tử cùng Hoàng liên

  Chi tử cùng Hoàng liên CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chi tử và hoàng liêu đều là thuốc đắng, hàn, đều có công dụng thanh nhiệt, giáng...

  Chi tử cùng Trúc diệp

  Chi tử cùng Trúc diệp CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chi tử và trúc diệp đều là vị thuốc thanh nhiệt- trừ phiền, lợi tiểu. Nhưng xét...

  Chư linh cùng Trạch tả

  Chư linh cùng Trạch tả CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Chư linh và Trạch tà đều vào thận và bàng quang kinh, đều có tác dụng thanh...

  Cáp giới cùng Đông trùng hạ thảo

  Cáp giới cùng Đông trùng hạ thảo CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Cáp giới cùng đông trùng hạ thảo đều bổ phế ích thận, bổ dương ích...

  Cát căn cùng Hà diệp

  Cát căn cùng Hà diệp CÔNG DỤNG KHÁC NHAU Cát căn cùng Hà diệp đều là thuốc thanh nhiệt, đều có tác dụng thăng phát dương...

  Cúc hoa cùng Mộc tặc

  Cúc hoa cùng Mộc tặc CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Cúc hoa và mộc tặc đều là vị thuốc sơ tán phong nhiệt, làm sáng mắt. Nhưng...

  Cẩu tích cùng Cốt toái bổ

  Cẩu tích cùng Cốt toái bổ CÔNG HIỆU KHÁC NHAU Cẩu tích cùng Cốt toái bổ đều bổ can, thận, cường gân xương. Mà can thận...