Trang chủ Tiếng Trung Đông Y

Tiếng Trung Đông Y

  Tiếng trung trong ngành Y

  0
  Tiếng trung trong ngành Y 邦迪.创可贴bāng dí, chuāngkětiē: băg dán cá nhân 吊带diào dài : dây đeo 石膏模shígāo mó :bó bột 急救装备jíjiù zhuāngbèi : đồ dùng cấp cứu 药丸yàowán:...

  Vị thuốc trong tiếng trung chuyên ngành đông y

  0
  Vị thuốc trong tiếng trung chuyên ngành đông y Vần A 阿胶 ā jiāo A giao 阿魏 ā wèi A nguỳ 安息香 ān xī xiāng An tức hương 婴粟壳 yīng sù ké Anh túc xác Vần B 巴豆 bā...