Trang chủ Điện tim

Điện tim

  Cách xác định trục điện tim

  0
  TRỤC BÌNH THƯỜNG Đối với AVF: trục ở 0o Đối với D3: trục ở +30o Đối với AVL: trục ở +60o Đối với D1: trục ở + 90o

  Các chỉ số điện tâm đồ bệnh lý

  0
  ĐIỆN ĐỒ BỆNH LÝ: SÓNG P: Phì đại nhĩ P: Sóng P cao, nhọn > 2,5mm ở D23 aVF Dạng 2 pha ở V1 với phần dương chiếm...

  Các chỉ số điện tâm đồ bình thường

  0
  Điện tâm đồ bình thường Sóng P: Thời gian <0,12s Biên độ <2,5 mm Dương ở D1 D2 aVL aVF V3 V4 V5 V6 Âm ở aVR Thay đổi ở...