Search by category:

Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm 12g Đương quy 12g Hoàng kỳ 12g Bạch linh 12g Bạch thược 12g Nhục quế 4g Bạch truật 12g Xuyên khung 8g…

Ma hoàng thang Thành phần Ma hoàng thang: Ma hoàng 6g Hạnh nhân 8g Quế chi 4g Cam thảo 4g Cách dùng: Sắc uống. Ma hoàng sắc Trước, đun sôi,…

Quế chi thang Thành phần Quế chi thang: Quế chi 12g Đại táo 4 quả Bạch th­ược 12g Sinh kh­ương 4g Cam thảo 6g Cách dùng: Sắc uống làm 3…

Bại độc tán (Nếu dùng Nhân sâm thay Đẳng sâm thì gọi là ph­ương Nhân sâm bại độc tán) Thành phần: Sài hồ 40g Kh­ương hoạt 40g Tiền hồ 40g…