Sách thuốc

Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI củaBộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành như sau: Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu lần VI Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI”. Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần...

Cây độc ở việt nam

Giới thiệu các cây độc thường gặp ở Việt Nam. Trong phần này, ngoài những cây độc mà ai cũng biết như ô đầu, lá ngón, mã tiền, ba đậu...còn giới thiệu nhiều cây độc khác đối với người và gia súc nhưng còn ít được chú ý như bồng bồng, dầu mè, hoa mõm chó... kẻ cả những cây trong y học cổ...

Chữa bệnh bằng cây lá quanh nhà

Trong thế giới thực vật phong phú quanh cuộc sống con người có rất nhiều nhiều loại cây có khả năng chữa bệnh rất kỳ diệu. Từ lâu việc sử dụng những cây lá " quanh nhà" để chữa bệnh đã được các thầy thuốc dân gian quan tâm chú ý Danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng như...

Sách thực vật dược

Sách thực vật dược dùng cho dược sĩ đại học . TS Trương Thị Đẹp chủ biên