Search by category:

ÁC HẠCH Kết Quan Tính Chỉ Mạc Viêm Danh từ Ác Hạch phát xuất từ sách Trửu Hậu Bị Cấp Phương. Trong y văn của Trung Quốc, có nhiều tài…

ADDISON A Đich Sâm Chứng – Addison Do nhiều nguyên nhân: miễn dịch, lao hạch phá hại các bộ phận trên 90% 2 bên tuyến thượng thận làm cho sự…

ẨM CHỨNG Ẩm chứng là loại tật bệnh lượng thủy dịch trong cơ thể tăng cao chủ yếu ứ đọng ở một bộ phận nào đó không chuyển hóa được.…

ÂM HÀNH ĐỜM HẠCH Âm hành đờm hạch chỉ trường hợp quanh âm hành nổi lên những khối u nhỏ. Mặt dưới âm hành có những vệt hoặc cục ban…

ÂM LÃNH Âm lãnh chỉ tình trạng bộ phận sinh dục của nam giới bị lạnh. Còn gọi là Âm Hàn, Âm Đầu Hàn. Chứng này phát sinh do Thận…

ÂM XUÝ Xuất xứ: Kim Quỹ Yếu Lược – Phụ Nhân Mạch Chứng Tịnh Trị. Là chứng trong âm đạo phụ nữ có những hơi khí tiết ra, có khi…