THIÊN NGUYÊN KỶ ĐẠI LUẬN

THIÊN NGUYÊN KỶ ĐẠI LUẬN

  THIÊN NGUYÊN KỶ ĐẠI LUẬN Từ thiên này, với dưới đây những thiên: Ngũ vận hành đại luận, Lục vi chi đại luận, Khí giao...
TIÊU BẢN LUẬN THIÊN

TIÊU BẢN LUẬN THIÊN

TIÊU BẢN LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Bệnh có tiêu (ngọn), bản (gốc), thích ở nghịch, ở tùng (thuận), nghĩa đó như thế nào? Kỳ Bá...
TỨ THỜI THÍCH NGHỊCH, TÙNG LUẬN THIÊN

TỨ THỜI THÍCH NGHỊCH, TÙNG LUẬN THIÊN

TỨ THỜI THÍCH NGHỊCH, TÙNG LUẬN THIÊN KINH VĂN Quyết âm hữu dư thỉ mắc bệnh âm tý; bất túc thì mắc bệnh nhiệt tý; hoạt...
MẬU THÍCH LUẬN THIÊN

MẬU THÍCH LUẬN THIÊN

MẬU THÍCH LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Ta nghe phép Mậu thích, chưa hiểu ra sao, xin cho biết rõ thế nào là Mậu thích? Kỳ...
ĐIỀU KINH LUẬN THIÊN

ĐIỀU KINH LUẬN THIÊN

ĐIỀU KINH LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Ta nghe nói về phép thích “hữu dư thì tả, bất túc thì bổ”, vậy thế nào là...
THỦY NHIỆT HUYỆT LUẬN THIÊN

THỦY NHIỆT HUYỆT LUẬN THIÊN

  THỦY NHIỆT HUYỆT LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Thiếu âm sao lại chủ về Thận? Thận sao lại chủ về thủy? Kỳ Bá thưa rằng: Thận, thuộc...
Chữa động kinh bằng châm cứu dùng huyệt nào?

Chữa động kinh bằng châm cứu dùng huyệt nào?

Chữa động kinh bằng châm cứu dùng huyệt nào? Công Năng Phối Hợp: Thủy Câu là du huyệt thuộc Đốc mạch, có công khu phong thanh...
Châm cứu chữa động kinh dùng huyệt nào?

Châm cứu chữa động kinh dùng huyệt nào?

Châm cứu chữa động kinh dùng huyệt nào? Công Năng Phối Hợp: Lao Cung là du huyệt thuộc Tâm Bào kinh, lại là nơi mạch khí...
Châm cứu chữa điên giản dùng huyệt gì?

Châm cứu chữa điên giản dùng huyệt gì?

Châm cứu chữa điên giản dùng huyệt gì? Công Năng Phối Hợp: Cưu Vĩ nằm phía dưới Tâm, cận kề với tạng Tâm, bên trong tương ứng...
CỐT KHÔNG LUẬN THIÊN

CỐT KHÔNG LUẬN THIÊN

  CỐT KHÔNG LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi rằng: Tôi nghe: Phong là một thứ bắt đầu sinh ra trăm bệnh. Dùng châm để điều trị,...
KHÍ PHỦ LUẬN THIÊN

KHÍ PHỦ LUẬN THIÊN

KHÍ PHỦ LUẬN THIÊN KINH VĂN Mạch khí của túc Thái dương phát ra 78 huyệt. Hai đầu lông mày, mỗi bên một huyệt. Từ khoảng...
KHÍ HUYẾT LUẬN THIÊN

KHÍ HUYẾT LUẬN THIÊN

  KHÍ HUYẾT LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi rằng: Tôi nghe khí huyết có ba trăm sáu mươi nhăm huyệt để ứng với một năm, xin...
KINH LẠC LUẬN THIÊN

KINH LẠC LUẬN THIÊN

  KINH LẠC LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi rằng: Lạc mạch hiện ra năm sắc khác nhau. Sở dĩ có sự không giống nhau đó, là...
BÌ BỘ LUẬN THIÊN

BÌ BỘ LUẬN THIÊN

  BÌ BỘ LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: - Tôi nghe bì (đa) có phận bộ, mạch có kinh kỳ, cân có kết lạc, cốt có...
TRƯỜNG THÍCH TIẾT LUẬN THIÊN

TRƯỜNG THÍCH TIẾT LUẬN THIÊN

TRƯỜNG THÍCH TIẾT LUẬN THIÊN KINH VĂN Thích gia không cần phải chẩn, chi nghe bệnh nhân nói, cũng có thể thấu được bệnh tình. Bệnh tại...
CHÂM GIẢI THIÊN

CHÂM GIẢI THIÊN

CHÂM GIẢI THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Xin cho biết phép dùng cửu châm (chín thứ châm) và thế nào là hư thực? Kỳ Bá thưa rằng: “Khí...
THÍCH CHÍ LUÂN THIÊN

THÍCH CHÍ LUÂN THIÊN

THÍCH CHÍ LUÂN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Xin cho biết cái cốt yếu của hư, thực. Kỳ Bá thưa rằng: Khí thực thời hình thực, khí hư...
THÍCH CẤM LUẬN

THÍCH CẤM LUẬN

THÍCH CẤM LUẬN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Xin cho biết: về pháp thích, có chứng cấm (kỵ) gì? Kỳ Bá thưa rằng: Tàng có các chỗ yểu hại,...
THÍCH TỀ THIÊN

THÍCH TỀ THIÊN

THÍCH TỀ THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Xin cho biết rõ sự nhất định của phép thích nên nông, nên sâu thế nào? Kỳ Bá thưa rằng: Thích...
THÍCH YÊU LUẬN THIÊN

THÍCH YÊU LUẬN THIÊN

THÍCH YÊU LUẬN THIÊN KINH VĂN Hoàng Đế hỏi: Xin cho biết phần cốt yếu của phép thích. Kỳ Bá thưa rằng: Bệnh có phù trầm, thích có nông...
error: Content is protected !!