DƯƠNG MINH BỆNH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG HẠ

DƯƠNG MINH BỆNH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG HẠ

  DƯƠNG MINH BỆNH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG HẠ Điều 211. Bệnh dương minh toàn mặt sắc đỏ thỉ không thê công, tất phát sốt sắc vàng...
Trường hợp đầy tức thượng vị không được công hạ

Trường hợp đầy tức thượng vị không được công hạ

Trường hợp đầy tức thượng vị không được công hạ Điều 210. Bệnh dương minh dưới tâm rắn đầy thì không thể công, hễ công...
Chứng nôn của Kinh Dương Minh

Chứng nôn của Kinh Dương Minh

Chứng nôn của Kinh Dương Minh Điêu 209. Thương hàn nôn nhiều, tuy có chứng dương minh củng không the công được. Tóm tắt: Thương hàn nôn...
Đại tiện táo tùy theo mức độ đi tiểu tiện

Đại tiện táo tùy theo mức độ đi tiểu tiện

Đại tiện táo tùy theo mức độ đi tiểu tiện Điều 208. Bệnh dương minh vôn tự đổ mồ hôi, thầy thuốc lại phát hãn...
Chảy máu cam do bệnh kinh Dương Minh

Chảy máu cam do bệnh kinh Dương Minh

Chảy máu cam do bệnh kinh Dương Minh Điều 207. Bệnh dương minh, miệng ráo chỉ muốn súc miệng không muôn nuốt, đấy tất là...
Biện chứng về bệnh Dương Minh Mạch Phù Khẩn

Biện chứng về bệnh Dương Minh Mạch Phù Khẩn

Biện chứng về bệnh Dương Minh Mạch Phù Khẩn Điều 206. Bệnh dương minh mạch phù mà khẩn, sốt cơn phát lên đúng lúc, nếu...
Vàng Da do kinh Dương Minh

Vàng Da do kinh Dương Minh

Vàng Da do kinh Dương Minh Điều 205. Bệnh dương minh nếu dùng cách chườm nóng: trên trán có đổ mồ hôi chút ít là...
Vàng Da do bệnh thấp nhiệt ở kinh Dương Minh

Vàng Da do bệnh thấp nhiệt ở kinh Dương Minh

Vàng Da do bệnh thấp nhiệt ở kinh Dương Minh Điều 204. Bệnh dương minh không có mổ hôi, tiểu tiện không lợi, trong tâm...
Bệnh Dương Minh nhiệt tà nghịch lên

Bệnh Dương Minh nhiệt tà nghịch lên

Bệnh Dương Minh nhiệt tà nghịch lên Điều 203. Bệnh dương minh chỉ đầu choáng, không sợ lạnh, cho nên ăn được mà ho, người...
Bênh  Dương Minh hư lâu ngày có biểu hiện như thế nào?

Bênh  Dương Minh hư lâu ngày có biểu hiện như thế nào?

Bênh  Dương Minh hư lâu ngày có biểu hiện như thế nào? Điểu 201. Bệnh dương minh đáng lý nhiều mồ hồi nhưng lại không...
Chứng Cốc đản của Bệnh Dương Minh 

Chứng Cốc đản của Bệnh Dương Minh 

Chứng Cốc đản của Bệnh Dương Minh  Điều 200. Bệnh dương minh mạch trì, không ăn no được, ăn no thời hơi phiền, đầu choáng...
Thời gian muốn khỏi bệnh của kinh Dương Minh 

Thời gian muốn khỏi bệnh của kinh Dương Minh 

Thời gian muốn khỏi bệnh của kinh Dương Minh  Điều 198. Bệnh dương minh thời giờ muốn khỏi là từ giờ thân đến trước giờ...
Bệnh Dương Minh trúng Phong

Bệnh Dương Minh trúng Phong

Bệnh Dương Minh trúng Phong Điều 197. Bệnh dương minh ban đầu muốn ăn mà tiểu tiện không lợi, đại tiện đi điều hoà, người...
Bệnh Dương Minh trúng hàn 

Bệnh Dương Minh trúng hàn 

Bệnh Dương Minh trúng hàn  Điều 196. Bệnh dương minh nếu trúng hàn khống ăn được, tiêu tiện không lợi, chân tay ra mồ hôi...
Bệnh Dương Minh trúng Phong và Dương Minh trúng hàn

Bệnh Dương Minh trúng Phong và Dương Minh trúng hàn

Bệnh Dương Minh trúng Phong và Dương Minh trúng hàn Điểu 195. Bệnh dương minh nếu ăn được gọi là trúng phong, không ăn được...
Dấu hiệu thương hàn chuyển vào Dương Minh

Dấu hiệu thương hàn chuyển vào Dương Minh

Dấu hiệu thương hàn chuyển vào Dương Minh Điều 193. Thương hàn chuyển vào dương minh thì người bệnh hơi đổ mồ hôi dâm dấp. Tóm...
Bệnh Dương Minh có Biểu tà nhầm dùng phép hạ

Bệnh Dương Minh có Biểu tà nhầm dùng phép hạ

Bệnh Dương Minh có Biểu tà nhầm dùng phép hạ Điều 194. Dương minh trúng phong miệng đắng, họng khô, bụng đầy hơi suyễn, phát...
Chứng Thái Âm chuyển thuộc vào Dương Minh

Chứng Thái Âm chuyển thuộc vào Dương Minh

Chứng Thái Âm chuyển thuộc vào Dương Minh Điều 192. Thương hàn mạch phù mà hoãn, chân tay tự ấm, đấy là thuộc về bệnh...
Mạch chủ yếu của bệnh Dương Minh là gì?

Mạch chủ yếu của bệnh Dương Minh là gì?

Mạch chủ yếu của bệnh Dương Minh là gì? Điều 191. Thương hàn 3 ngày bệnh dương minh mạch hồng đại. Tóm tắt: Mạch hồng đại là...
Bệnh Thái Dương phát hãn không đúng chuyển vào Dương Minh

Bệnh Thái Dương phát hãn không đúng chuyển vào Dương Minh

Bệnh Thái Dương phát hãn không đúng chuyển vào Dương Minh Điểu 190. Vốn bệnh thái dương lúc mới mắc cho phát hãn, mồ hôi...
error: Content is protected !!