Trang chủ Đông dược - Thuốc nam

Đông dược - Thuốc nam

  SƠN THÙ DU LÀ GÌ?

  SƠN THÙ DU LÀ GÌ?

  SƠN THÙ DU LÀ GÌ? 山茱萸 Sơn Thù Du là tên thuốc. Xuất phát từ sách: "Thần Nông bản thảo". Là thịt của một loại quản sau khi...
  Chữa đau chướng Bụng bằng Mộc Hương

  Chữa đau chướng Bụng bằng Mộc Hương

  Chữa đau chướng Bụng bằng Mộc Hương 木香 Tên khác: Thanh mộc hương. Tính vị : Tính ôn, vị đắng cay. Công năng chu trị: Kiên tỳ hòa vị,...
  Sinh Địa Khô dùng như thế nào?

  Sinh Địa Khô dùng như thế nào?

  Sinh Địa Khô dùng như thế nào? 生地黄 Can Địa Hoàng Tên khác: Sinh địa khô, Nguyên sinh địa, can sinh địa. Bộ phận dùng: Rễ củ. Tính vị: Vị ngọt,...
  Cách dùng Can Khương (Gừng Khô) như thế nào?

  Cách dùng Can Khương (Gừng Khô) như thế nào?

  Cách dùng Can Khương (Gừng Khô) như thế nào? 干姜 Tên khác: Gừng khô, Quân khương, Can sinh khương. Bộ phận dùng: Củ.                                              / Phân bố: Gừng được trồng ở...
  Tam Thất Bắc cách dùng như thế nào?

  Tam Thất Bắc cách dùng như thế nào?

  Tam Thất Bắc cách dùng như thế nào? 三七北 Tên khác: Sâm tam thất, Điền thất huyết sâm, Kim bất hoán Bộ phận dùng: Rễ, Củ Tính vị: Tính ôn, vị...
  Đậu Kiếm

  ĐẬU KIẾM

  ĐẬU KIẾM 刀豆 Tên khác: Đao đậu, Đại đao đậu, Mã đao đậu, Đao bồi đậu, Quan đậu kiêm. Bộ phận dùng: Hạt. Tính vị: Tinh ôn, vị ngọt. Công năng chủ...
  Tỳ Giải có tác dụng gì?

  Tỳ Giải có tác dụng gì?

  Tỳ Giải có tác dụng gì? 萆 薢 Tên dùng trong bài thuốc: Tỳ giải, Phiến tỳ giải, Xuyên Tỳ giải Phần cho vào thuốc: Củ Bào chế: Lấy...
  BIỂN SÚC CÓ TÁC DỤNG GÌ ?

  BIỂN SÚC CÓ TÁC DỤNG GÌ ?

  BIỂN SÚC CÓ TÁC DỤNG GÌ ? 萹 蓄 Tên dùng trong đơn thuốc: Biển súc, Biển súc thào. Phần cho vào thuốc: Toàn thảo. Bào chế: bỏ...
  CÙ MẠCH LÀ GÌ ?

  CÙ MẠCH LÀ GÌ ?

  CÙ MẠCH LÀ GÌ ? 瞿 麥 Tên dùng trong đơn thuốc: Cù mạch, cù mạch thảo, cù mạch tử, cù mạch huệ. Phần cho vào thuốc: Toàn thảo. Bào...
  THÔNG THẢO lÀ GÌ ?

  THÔNG THẢO LÀ GÌ ?

  THÔNG THẢO LÀ GÌ ? 通草 Tên dùng trong đơn thuốc: Thông thảo, Phương thông thảo, Bạch thông thảo, Thông thoát mộc, Xuyên phương thông, Thông thảo...
   Vỏ Quả Cau

   Vỏ Quả Cau

   Vỏ Quả Cau 大 腹 皮 ĐẠI PHÚC Bì Tên gọi trong đơn thuốc: Đại phúc bì, Đại phục bì, Đại phúc nhung, Đại phúc mao. Phần cho vào...
  Vỏ Bí Đao tác dụng và những điều cần lưu ý khi dùng?

  Vỏ Bí Đao tác dụng và những điều cần lưu ý khi dùng?

    Vỏ Bí Đao tác dụng và những điều cần lưu ý khi dùng? 冬瓜皮 (ĐÔNG QUA Bì) Tên dùng trong đơn thuốc: Đông qua bì Đông quà...
  Ý DĨ NHÂN CÓ TÁC DỤNG GÌ?

  Ý DĨ NHÂN CÓ TÁC DỤNG GÌ?

  Ý DĨ NHÂN CÓ TÁC DỤNG GÌ? 意 苡 仁 (hạt Bo Bo) Bào chế: Dùng sống hoặc cho cám vào sao hơi vàng, sàng bỏ cám,...
  Hạt Hướng Dương 葵花籽

  Hạt Hướng Dương 葵花籽

  Hạt Hướng Dương 葵花籽 Đông Quỳ Tử Tên dùng trong đơn thuốc: Đông Quỳ tử. Phần cho vào thuốc: Hạt Bào chế: Rê sấy sạch tạp chât, cho vào...
  Dế Trũi, Con Dế 蝼蛄

  Dế Trũi, Con Dế 蝼蛄

   Dế Trũi, Con Dế 蝼蛄 LÂU CÔ Tên dùng trong đơn thuốc: Lâu cô,Thổ cẩu tử. Phần cho vào thuổc: Thân dế khô ráo. Bào chế: Lấy con đực, bỏ cánh...
  Lá Chè: Tác dụng và lưu ý điều gì?

  Lá Chè: Tác dụng và lưu ý điều gì?

  Lá Chè: Tác dụng và lưu ý điều gì? 茶葉 TRÀ DIỆP Tên dùng trong đơn thuốc: Trà diệp, Thanh trà, Hồng Trà. Phần cho vào thuốc: Lá Bào chế: Hái...
   Cỏ Bấc Đèn 燈草

   Cỏ Bấc Đèn 燈草

   Cỏ Bấc Đèn 燈草 (ĐĂNG THẢO) Tên dùng trong đơn thuốc: Đăng thảo, Đăng tâm, Đăng tâm thảo, Chu đăng tâm, Dăng thảo hồi. (Cỏ bấc...
  Bông Mã Đề 車前子

  Bông Mã Đề 車前子

  Bông Mã Đề 車前子 (XA TIỀN TỬ) Tên dùng trong đơn thuốc: Xa tiền tử, Xa tiền, Xa tiền thảo, sinh thục Xa tiền, Xa tiền nhân. Phần...
  Hoạt Thạch 滑 石

  Hoạt Thạch 滑 石

  Hoạt Thạch 滑 石 Tên dùng trong đơn thuốc: Hoạt thạch, Phi hoạt thạch (hoạt thạch phi qua nước), Khối hoạt thạch (hoạt thạch miếng), Hoạt...
  Mộc Thông 木通: Tác dụng và liều dùng

  Mộc Thông 木通: Tác dụng và liều dùng

  Mộc Thông 木通: Tác dụng và liều dùng Tên dùng trong đơn thuốc: Mộc thông Khổ mộc thông; Tế mộc thông, Xuyên mộc thông, Dồng...
  error: Content is protected !!