Trang chủ Đông dược - Thuốc nam

Đông dược - Thuốc nam

  Khiên Ngưu Tử (Hắc sửu, Bạch sừu, Bìm bịp)

  Khiên Ngưu Tử (Hắc sửu, Bạch sừu, Bìm bịp)

    Khiên Ngưu Tử (Hắc sửu, Bạch sừu, Bìm bịp)牽 牛子 + Khiên ngưu tử (Semen Pharbitidis) là hạt phơi khô của cây khiên ngưu Pharbitis...
  Mang Tiêu 

  Bí đại tiện kéo dài  có nên dùng Mang Tiêu?

    Bí đại tiện kéo dài  có nên dùng Mang Tiêu? Tính vị: Mặn, đắng, tính hàn. 2. Quy kinh: Vỵ, Đại trường. 3. Công hiệu: Tả hạ thông chất...
  Phan Tả Diệp 番泻叶

  Phan Tả Diệp 番泻叶

    Phan Tả Diệp 番泻叶 + Phan tả diệp (Folium Sennae) là lá phơi hay sấy khô của cây hiệp diệp phan tả Cassia angustifolia Vahl,...
  Đại Hoàng 大黄

  Đại Hoàng 大黄

    Đại Hoàng 大黄 + Đại hoàng (Rhizoma Rhei) là thân rễ phơi hay sấy khô của cây đại hoàng Rheum palmatum L, thuộc họ rau...
  Thủy Ngưu Giác (Sừng Trâu) 水牛角

  Thủy Ngưu Giác (Sừng Trâu) 水牛角

      Thủy Ngưu Giác (Sừng Trâu) 水牛角 + Thủy ngưu giác (Cornu Bubali) là sừng của con trâu Bubalus bubaìis Linnaeus, thuộc họ trâu bò Bovidae,...
   Xích Thược - 赤药

   Xích Thược – 赤药

     Xích Thược - 赤药 + Xích thược (Rađis Paeoniae rubae) là rẽ phơ! hay sấy khô của cây xích / thược Paeonia lactiílora Pall, thuộc...
  Trạch tả có công dụng gì?

  Trạch tả có công dụng gì?

    Trạch tả có công dụng gì? 泽泻 + Trạch tả (Rhizoma Alismatis) là thân rễ (củ) phơi hay sấy khô của cây trạch tả Alisma...
  Trư linh có tác dụng với bệnh phù thũng không?

  Trư linh có tác dụng với bệnh phù thũng không?

    Trư linh có tác dụng với bệnh phù thũng không?猪芩 + Trư linh (Polyporus) là nấm Polyporus umbellatus (Pers) Fris ký sinh ở cây sồi,...
  CAO LY SÂM

  CAO LY SÂM TRIỀU TIÊN

    CAO LY SÂM TRIỀU TIÊN - 韩国高丽参 Tên dùng trong đơn thuốc: Cao ly sâm, Lực sâm, Biệt trực sâm, Triều tiên sâm. (Sâm Triều Tiên). Phân...
  NHÂN SÂM CÓ TÁC DỤNG GÌ MÀ QUÝ NHƯ VẬY?

  NHÂN SÂM CÓ TÁC DỤNG GÌ MÀ QUÝ NHƯ VẬY?

  NHÂN SÂM CÓ TÁC DỤNG GÌ MÀ QUÝ NHƯ VẬY? Tên dùng trong đơn thuốc: Nhân sâm, Cát lâm sàm, Dã sơn sâm, Liêu sâm, Đại...
  KÊ HUYẾT ĐẰNG 鸡血藤

  KÊ HUYẾT ĐẰNG 鸡血藤

    KÊ HUYẾT ĐẰNG 鸡血藤 Tên dùng trong đơn thuốc: Kê huyết đằng. Phần cho vào thuốc: Dây Bào chế: Rửa sạch thái phiến, dùng sống. Tính vị quy kinh:...
  THUỐC BỔ DƯỠNG CỦA ĐÔNG Y CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?

  THUỐC BỔ DƯỠNG CỦA ĐÔNG Y CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?

  THUỐC BỔ DƯỠNG CỦA ĐÔNG Y CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ? Từ những vị thuốc có thể bổ sung được sự thiếu hụt về khí huyết...
  ĐỊA DU THÁN CÓ TÁC DỤNG CẦM MÁU

  ĐỊA DU THÁN CÓ TÁC DỤNG CẦM MÁU

  ĐỊA DU THÁN CÓ TÁC DỤNG CẦM MÁU地榆炭功效 Tên dùng trong đơn thuốc: Địa du, Sinh địa du (Địa du dùng sống), Địa du thán (Địa...
  TAM THẤT CÓ TÁC DỤNG GÌ? 三七

  TAM THẤT CÓ TÁC DỤNG GÌ? 三七

    TAM THẤT CÓ TÁC DỤNG GÌ? 三七 Tên dùng trong đơn thuốc: Tam thất, Tam thất mạt, Sâm tam thất, Quảng tam thất, Sơn tất. Phần cho...
  Ô TẶC CỐT CÓ TÁC DỤNG GÌ?海螵蛸

  Ô TẶC CỐT CÓ TÁC DỤNG GÌ?海螵蛸

    Ô TẶC CỐT CÓ TÁC DỤNG GÌ?海螵蛸 Tên dùng trong Đơn thuốc: Ô tặc cốt, Ô trác cối, Hải phiêu tiêu, Mặc ngư cốt. Phần cho vào...
  HUYÊT DƯ THÁN CÓ TÁC DỤNG GÌ? 血余炭

  HUYÊT DƯ THÁN CÓ TÁC DỤNG GÌ? 血余炭

    HUYÊT DƯ THÁN CÓ TÁC DỤNG GÌ? 血余炭 Tên dùng trong đơn thuốc: Huyết dư thán, loạn phát thán. Phần cho vào thuốc: Tóc người. Bào chế: Chọn sạch tạp...
  TÔNG LƯ CÓ TÁC DỤNG GÌ? 棕 櫚 炭

  TÔNG LƯ CÓ TÁC DỤNG GÌ? 棕 櫚 炭

      TÔNG LƯ CÓ TÁC DỤNG GÌ? 棕 櫚 炭 Tên dùng trong đơn thuốc: Tông lư, Tông lư bì, Trần tông thán (than bẹ móc). Bộ phận...
  Các chứng bệnh Tim mạch bẩm sinh dưới góc nhìn của Đông Y

  Các chứng bệnh Tim mạch bẩm sinh dưới góc nhìn của Đông Y

  Các chứng bệnh Tim mạch bẩm sinh dưới góc nhìn của Đông Y 1- Tạng Tâm tiên thiên hư nhược: Thòi kỳ mẹ mang thai đặc...
  TIÊN HẠC THẢO CÓ TÁC DỤNG GÌ? 龙牙草

  TIÊN HẠC THẢO CÓ TÁC DỤNG GÌ?

    TIÊN HẠC THẢO CÓ TÁC DỤNG GÌ? 龙牙草 Tên dùng trong đơn thuốc: Tiên hạc thảo, Long nha thảo. Phần cho vào thuốc: Toàn thảo (cả cây) Bào...
  BẠCH CẬP CÓ TÁC DỤNG GÌ?

  BẠCH CẬP CÓ TÁC DỤNG GÌ?

    BẠCH CẬP CÓ TÁC DỤNG GÌ? 白芨 Tên dùng trong đơn thuốc: Bạch cập, Bạch cập phiến, bạch cặp phấn, (bạch cập tán bột) Phân cho vào...