Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Sách Nội kinh tân luận

Nội kinh tân luận -内经新论

Nội kinh là cuốn sách rất lâu đời trong y học cổ truyền Trung Quốc. Hiện nay có khá nhiều y kiến nhìn nhận phân tích khác nhau về Nội kinh. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cuốn Nội kinh tân luận này. Sách là một cái nhìn mới về Nội kinh để các bạn tham khảo.

 

Post Comment