Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Trung Y vọng chẩn tương pháp

Vọng chẩn là 1 trong tứ chẩn của y học cổ truyền. Vọng chẩn là dùng mắt để quan sát các dấu hiệu cụ thể như: Sắc mặt, lưỡi, mắt, mũi hoặc là những biểu hiện trừu tượng như ánh mắt, nét mặt, thái độ, hành vi (Thần), từ đó đưa ra nhận định về bệnh tật như thịnh suy tạng phủ tà khí. Vọng chẩn đặc biệt quan trọng trong y học cổ truyền. Chúng tôi xin giới thiệu Sách Trung Y vọng chẩn tương pháp.

 

Post Comment