Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Y cổ văn

Các sách y cổ trước đây của Trung Quốc hay Việt Nam hầu hết được viết theo cách hành văn theo lối cổ mà nếu bạn chưa hiểu cách hành văn đó khó mà đọc hiểu được các ý sâu sắc của sách muốn nói gì. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cuốn Y cổ văn này, Sách viết bằng tiếng Trung nên yêu cầu bạn phải biết đôi chút tiếng Trung để tìm hiểu.

Post Comment