Search by category:
Sách Đông y

101 Cây thuốc với sức khỏe sinh sản phụ nữ

Sách101 Cây thuốc với sức khỏe sinh sản phụ nữ

101 Cây Thuốc Với Sức Khỏe Sinh Sản Phụ Nữ
NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003
Phạm Trương Thị Thọ
285 Trang

Việt Nam là một nước nhiệt đới với nhiều vùng sinh thái khác nhau có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, trong đó có biết bao cây thuốc mà từ lâu đã được nhân dân dùng để bảo vệ sức khoẻ và phòng chống bệnh tật.
Từ trước tới nay, có nhiều tài liệu giới thiệu cây thuốc Việt Nam dưới nhiều hình thức phong phú và sinh động. Nhưng chưa có tài liệu nào đề cập đến tác dụng hạn chế sinh sản một cách có hệ thống theo kinh nghiệm dân gian và trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Cuốn 101 Cây Thuốc Với Sức Khỏe Sinh Sản Của Phụ Nữ sẽ cung cấp những thông tin bổ ích trong lĩnh vực này.

Post Comment