Search by category:
Sách Đông y

Phương pháp dưỡng sinh của giáo sư Nguyễn Văn Hưởng

Đây là phương pháp dưỡng sinh của cố Giáo sư, bác sĩ, Thầythuốc nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Văn Hưởng(22/12/1906 – 04/08/1998), nguyên Bộ trưởng Bộ y tế Việt Nam. Là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của Đông y

3 Comments

Post Comment