Search by category:
Sách Đông y

Trật Đả Cốt Khoa

Trật Đả Cốt Khoa

Trật Đả Cốt Khoa là khoa trị gãy xương bong gân thuộc về ngoại khoa: Xưa nay đông y không có phổ biến rộng thật là một thiếu sót đáng tiếc, chỉ vì khoa này lại dành riêng cho chuyên nghiệp gia truyền, vì thế các vị vẫn giữ bí mật, làm mai một đi. Trong các sách y khoa Đông y tuy có phổ biến khoa trật đả nhưng vì quá đơn giản nên dầu có người muốn học cũng không thể lãnh hội đầy đủ được và khó có thể áp dụng trong thực tế.

Khoa trật đả muốn thực hành đạt kết quả cần phải hiểu đầy đủ về phần cốt, cốt khoa ( bộ xương người) và thủ thuật , cùng với những phương dược liệu chuyên trị, để đạt được như vậy chúng ta phải chuyên môn hóa ngành ngoại khoa này. Cuốn sách này mang lại tất cả các điều vừa nói trên…

Tên tác giả:Soạn Giả Thượng Trúc

Nhà xuất bản:Nhà Xuất bản Chi Lăng
Năm xuất bản:1970

Post Comment