Search by category:
Sách Đông y

Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê

Mỗi bệnh có riêng một phương thuốc chữa bệnh,Mỗi phương thuốc có một vị thuốc,Mỗi vị thuốc có công dụng riêng của nó.Nên không biết rõ tính năng của vị thuốc như: Thẩm dược Tính dược thì làm sao biết dược phương bài thuốc? Thẩm phương, tính phương. (Tính chất bài thuốc) lại không thể tình tự, tình thuật dược. Đề cao việc trị liệu không phải nói xuông được. SáchTrung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê là cuốn sách so sánh 2 vị thuốc có tác dụng tương đương nhau về dược tính, ứng dụng lâm sàng, nghiên cứu. SáchTrung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê là cuốn sách rất đáng để các bạn bỏ thời gian đọc và tìm hiểu.

Post Comment