Search by category:
Sách thuốc

Cây độc ở việt nam

Giới thiệu các cây độc thường gặp ở Việt Nam. Trong phần này, ngoài những cây độc mà ai cũng biết như ô đầu, lá ngón, mã tiền, ba đậu…còn giới thiệu nhiều cây độc khác đối với người và gia súc nhưng còn ít được chú ý như bồng bồng, dầu mè, hoa mõm chó… kẻ cả những cây trong y học cổ truyền vẫn dùng làm thuốc như bách bộ, cây quả giun…
Sách được chia làm 4 phần:
Phần 1: Đại cương về cây độc
Phần 2: Cây độc: gồm 97 cây. Tra cứu theo bảng tra cứu ở cuối sách
Phần 3: Nấm độc
Phần 4: Cây thuốc giải độc

Sách Cây độc ở việt nam

Post Comment