Search by category:
Sách y học hiện đại

Sách Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành của khoa học y khoa về ứng dụng y học của tia X hoặc các bức xạ đâm xuyên khác,được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ giúp các Bác sĩ đưa ra các chẩn đoán nhanh chóng và chính xác hơn,từ đó đưa ra hướng điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

SáchChẩn đoán hình ảnh dành cho bác sĩ đa khoa

Post Comment