Search by category:
Phương tễ

Cát căn thang phương tễ

Cát căn thang

Thành phần:

Cát căn

12g

Th­ược d­ược

6g

Quế chi

6g

Chích cam thảo

6g

Ma hoàng

8g

Đại táo

12 quả

Sinh kh­ương

8g

Cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang.

Công dụng: Phát hãn giải biểu.

Chủ trị: Ngoại cảm phong hàn biểu thực: Sốt, ớn lạnh, sợ gió, đau đầu, không có mồ hôi, lưng gáy co quắp, đau, tiêu chảy, hoặc nôn mửa, tiểu tiện ít, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù khẩn.

Phân tích ph­ương thuốc: Trong ph­ương dùng Cát căn để giải cơ, tán tà, tăng tân dịch, th­ kinh mạch. Trợ d­ược với Cát căn có Ma hoàng, Quế chi sơ tán phong hàn, phát hãn giải biểu. Th­ược d­ược, Cam thảo hoãn cấp chỉ thống. Sinh kh­ương, Đại táo điều hoà tỳ vị. Các vị thuốc phối ngũ với nhau cùng có công năng phát hãn giải biểu, tăng tân dịch, th­ kinh.

Gia giảm:

Có sốt, bứt rứt, khát nước gia Thạch cao.

Họng đau, đờm đặc dính gia Cát cánh.

Đau đầu nhiều gia Mạn kinh tử, Cảo bản.

ứng dụng lâm sàng: Ngày nay dùng chữa cảm mạo, cúm, viêm não B mới phát, viêm ruột cấp tính, lỵ trực khuẩn giai đoạn đầu.

Post Comment