Search by category:
Châm cứu chữa bệnh

Điều trị đau vai gáy bằng châm cứu

Điều trị đau vai gáy bằng châm cứu

( Lạc chẩm )

I. Nguyên nhân và chứng hậu

Do cảm phải phong (Ngoại nhân) hoặc do thận hư, huyết thiếu (Nội nhân), hoặc do khi ngủ kê gối bất thường (Bất nội ngoại nhân) gây cổ đau cứng, không quay cổ , không cúi được. Không điều trị kip thời bệnh kéo dài rất lâu, có khi vài năm.

II. Điều trị

Hướng điều trị:

Trục phong, thông kinh, hoạt lạc hoặc bổ khí huyết.

Huyệt sử dụng:

Châm tả : Phong trì, Phong phủ, Kiên tỉnh, Đại chùy, Kiên ngung.

Liệu trình: Mới bị bệnh châm ngay, nhiều bệnh nhân chỉ một lần là khỏi. bệnh lâu ngày điều trị từ 10 – 15 ngày.

Kết hợp điện châm với xoa bóp bấm huyệt thì bệnh khỏi nhanh hơn nhiều.

Post Comment