Search by category:
Phương tễ

Đại cương Phương thuốc trừ phong

Phương thuốc trừ phong

Dùng để chữa các bệnh do phong, các phương thuốc này có tác dụng sơ tán ngoại phong và bình dẹp nội phong, gồm các thuốc tân tán trừ phong hoặc tức phong trấn kinh.

Ngoại phong từ ngoài vào lưu lại ở cơ biểu, kinh lạc, cân, nhục, xương. Phong thường kết hợp với hàn (phong hàn), nhiệt (phong nhiệt), thấp (phong thấp); còn có phá thương phong do phong tà độc khí qua vết thương vào người. Các triệu chứng thường là đau đầu sợ gió, cơ phu ngứa, chân tay tê bì, gân cốt co quắp, hoặc liệt mặt, uốn ván…

Nội phong thường từ bệnh của tạng phủ gây nên, có can phong nhiễu động ở trên, nhiệt thịnh sinh phong, âm hư phong động, huyết hư sinh phong. Các biểu hiện của nội phong là chóng mặt, rung, máy cơ, co giật chân tay hoặc liệt không vận động được, nói khó hoặc ngã bất tỉnh, liệt mặt, bán thân bất toại.

Với ngoại phong phải sơ tán phong tà, với nội phong phải tức phong. Nếu có hiệp hàn, hiệp nhiệt, hiệp thấp, hiệp đờm thì phải thêm thuốc khu hàn, thanh nhiệt, hoá thấp, hoá đờm.

Mặt khác, ngoại phong có thể dẫn động nội phong, ngược lại nội phong lại có thể hiệp ngoại phong… Vì vậy trong chọn thuốc điều trị cần xem xét để phối ngũ lập phương.

Post Comment