Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Sách Nội kinh tân luận bản tiếng Trung

Sách Nội kinh tân luận bản tiếng Trung.

Nội kinh là một trong 4 cuốn sách cổ nhất của y học cổ truyền Trung Quốc và nền y học cổ truyền Việt Nam đã ảnh hưởng khá nhiều từ cuốn sách này. Sách Nội Kinh tân luận sẽ cho bạn cách nhìn từ các học giả sau này về cuốn Nội kinh. Đây là cuốn bằng bản tiếng Trung hy vọng sẽ có ai thấy cuốn này hay và dịch lại nó.

 

 

Post Comment