Search by category:
Sức khỏe gia đình

Đặc điểm chung của người Tuổi về hưu

Nghỉ hưu, một hiện tượng xã hội bình thường cũng là một thử thách tương đối mới đối với con người. Nhiều điều vẫn còn cần được làm sáng tỏ về các tác động tích cực và tiêu cực của sự nghỉ hưu. Nhìn chung, nghỉ hưu mà là lựa chọn thoả mái và có kế hoạch chu đáo thì rất phù hợp và có hiệu quả tích cực về mặt sức khoẻ. cả thời gian rèn luyện cơ thể và tâm lý xã hội đều có thể tăng lên. Nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục tham gia vào các công việc về giáo dục hoặc các chương trình thuộc các công việc của luật sư biện hộ. Đối với nhiều người lương hưu cũng tạm đủ cho các nhu cầu của họ (9). Cơ hội để tiếp xúc với các cháu thường tăng lên. Một số người còn có cơ hội được mời đi du lịch.

Ngay cả khi việc nghỉ hưu đã được lên kế hoạch, người về hưu vẫn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề về tâm lý. Thực ra, nam giới thường nghĩ nhiều đến sự tự trọng của bản thân về năng lực riêng của họ tới việc “tiếp tục đi làm”.

Giai đoạn này đòi hỏi người ta phải đánh giá lại ý nghĩ của mình về các giá trị và phải có một số biện pháp tích cực để tạo ra các giá trị ngoài công việc mình đã làm. Hiện nay có hơn 51% các phụ nữ đứng tuổi làm những công việc ngoài việc nhà.

Từ những khuynh hướng này người ta mong đợi sẽ hình thành một đội quân của những phụ nữ cao tuổi. Hiện nay có thể tìm đến các tư vấn về vấn đề hưu trí qua Hội những người hưu trí Mỹ hoặc các công ty lớn cung cấp thông tin cả về kinh tế lẫn tình cảm cho những người trước khi về hưu. Họ có thể giúp đỡ đưa ra kế hoạch và tư vấn các vấn đề về tài chính hoặc các hoạt động khác cho người về hưu.

Các vấn đề của hưu trí

Tăng thời gian với bạn đời

Điều chinh sự thay đổi vai trò trong cuộc sống

Tự quản khi về hưu- thường là kinh nghiệm tích cực

Điều chỉnh sự thay đổi về mức thu nhập

Tăng nguy cơ phát sinh bệnh tật

Hình như sự về hưu phần lớn là tiêu cực khi không tự nguyện, đặc biệt khi dựa trên yêu cầu theo tuổi tác hoặc xảy đến bất ngờ. Trong những trường hợp đó, về hưu cần được xem như là một yếu tố nguy cơ cho sự phát triển hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khoẻ. Một tình huống nguy cơ khác là khi người vợ đi làm khiến cho họ khó tránh được những vấn đề cơ bản nảy sinh. Khi về hưu người ta có nhiều thời gian ở bên nhau, khi đó có thể lần đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng họ mới phát hiện ra rằng họ có những sự khác biệt cần phải thẳng thắn nói ra với nhau.

Người bác sĩ gia đình cần giúp đỡ người bệnh bằng cách nêu ra các vấn đề ở tuổi về hưu với họ. Sự giáo dục về những lợi ích tích cực của hưu trí là điều cần thiết. Sự gặp gỡ giữa người tư vấn và người về hưu sẽ rất có ích. Bác sĩ gia đình lên lịch thăm hỏi đặc biệt trong thời gian trước và sau khi nghỉ hưu nhằm mục đích duy trì sức khoẻ và cũng là để nhấn mạnh các hoạt động có lợi cho sức khoẻ trong thời kỳ chuyển tiếp quan trọng này. Phỏng vấn vợ hoặc chồng của người nghỉ hưu cũng thích hợp cho việc đánh giá xem họ đã điều chỉnh như thế nào. Một vấn đề cần đặc biệt chú ý là sự tăng đột ngột về bệnh tật hoặc khởi phát mới bệnh tất sẽ chỉ rõ tình trạng khó khăn trong sự điều chỉnh.

Post Comment